Wpisowe (od osoby)

cennik dla rejestracji online
płatność na miejscu +5 zł

Niezrzeszeni1 Członek PZBS Ulgowe 2 Uczniowie
do 19 lat3
Grand Prix Polski Par 120 zł 90 zł 70 zł 25 zł
Turniej Kongresowy (3x10) 80 zł 60 zł 50 zł 10 zł
XI Turniej Kongresowy (4x10) 100 zł 80 zł 60 zł 10 zł
Turniej Otwarty 60 zł 45 zł 30 zł 5 zł
MPT - eliminacje 4 170 zł 120 zł 90 zł 40 zł
Turniej Amatorów5 25 zł 25 zł 25 zł 5 zł
  1. W turniejach z cyklu GPPP oraz w MPT prawo startu mają wyłącznie zawodnicy z opłaconą bieżącą składką PZBS oraz zawodnicy zagraniczni z opłaconą składką w zagranicznej federacji.
  2. Dla osób z opłaconą bieżącą składką PZBS i wpisem w baze CEZAR ULGI: TAK. Ulgi przysługują również juniorom zagranicznym.
  3. Przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i ważną legitymacją szkolną.
  4. Za każdą kolejną fazę jak za turniej kongresowy.
  5. Uprawnieni do udziału w turnieju są amatorzy, tzn. gracze niezrzeszeni w PZBS lub zrzeszeni w PZBS o WK nie przekraczającym 0.5.
  6. Nagrody będą wypłacane przelewem.
  7. Zawodnicy z Ukrainy mają prawo uczestniczyć w turniejach bez wpisowego
  8. W kongresie nie mogą brać udziału zawodnicy z Rosji i Białorusi.