Wpisowe (od osoby)

Niezrzeszeni Członek PZBS
zaw. zagraniczny1
Ulgowe 2 Uczniowie
do 19 lat3
Grand Prix Polski Par 100 zł 75 zł 55 zł 25 zł
Turniej Kongresowy (3x10) 65 zł 55 zł 40 zł 10 zł
XI Turniej Kongresowy (4x10) 80 zł 65 zł 45 zł 10 zł
Turniej Otwarty 55 zł 40 zł 25 zł 5 zł
MPT - eliminacje 4 160 zł 110 zł 80 zł 40 zł
Turniej Amatorów5 20 zł 20 zł 20 zł 5 zł
  1. Za zawodnika zagranicznego uważa się zawodnika o odpowiednim wpisie w systemie MSC CEZAR lub niezarejestrowanego w PZBS, ale o stałym miejscu pobytu poza granicami Polski. Ewentualne przypadki sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
  2. Dla osób z opłaconą bieżącą składką PZBS i wpisem w baze CEZAR ULGI: TAK. Ulgi przysługują również juniorom zagranicznym.
  3. Przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i ważną legitymacją szkolną.
  4. Za każdą kolejną fazę jak za turniej kongresowy.
  5. Uprawnieni do udziału w turnieju są amatorzy, tzn. gracze niezrzeszeni w PZBS lub zrzeszeni w PZBS o WK nie przekraczającym 0.5.