II. Wpisowe

Wyciąg z Regulaminu 57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego

 1. Organizator ustala wpisowe jak następuje:
  Normalne Członek PZBS
  Zawodnik zagraniczny
  Ulgowe Uczniowie
  do 19 lat
  Grand Prix Polski Par 100 zł 75 zł 55 zł 25 zł
  Turniej Kongresowy, faza KO MPT 75 zł 50 zł 35 zł 10 zł
  XI Kongresowy Turniej Par (4x10) 90 zł 65 zł 45 zł 10 zł
  Turniej Otwarty 60 zł 40 zł 25 zł 5 zł
  MPT - eliminacje 160 zł 110 zł 80 zł 35 zł
  Turniej Amatorów 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł
 2. Wpisowe ulgowe przysługuje jedynie zawodnikom z opłaconą składką PZBS i prawem do zniżek wg standardów PZBS (adnotacja „przysługują zniżki” w systemie MSC CEZAR).
 3. Wpisowe dla uczniów do lat 19 przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i ważną legitymacją szkolną.
 4. Opłata za MPT pokrywa wyłącznie pierwszy dzień grania. Każdy kolejny dzień podlega dodatkowej opłacie w wysokości odpowiadającej wpisowemu do Turnieju Kongresowego dla danego zawodnika.
 5. Za zawodnika zagranicznego uważa się zawodnika o odpowiednim wpisie w systemie MSC CEZAR lub niezarejestrowanego w PZBS, ale o stałym miejscu pobytu poza granicami Polski. Ewentualne przypadki sporne rozstrzyga sędzia główny wedle własnego uznania.

Uwaga - różnica względem ulotki

Turniej 40 rozdaniowy grany ostatniego dnia, jako że jest turniejem dłuższym od zwykłego turnieju kongresowego, podlega podwyższonej opłacie. W wyniku błędu nie udało się zawrzeć w drukowanej wersji ulotki reklamującej Kongres tej informacji, za co serdecznie przepraszamy.