Wyniki WELCOME PAIRS

MAXy Zapoznawczy Turniej Par

Faza Pucharowa (o miejsca 1-2)

Wyniki RETRO TEAM MARATHON - SWISS (o 3. miejsce)