Wpisowe (od osoby)

cennik dla rejestracji online
płatność na miejscu +10 zł

Członek PZBS Juniorzy1 Uczniowie
do 19 lat1
Niezrzeszeni2
Grand Prix Polski Par 125 zł 85 zł 35 zł
MPT - eliminacje3 160 zł 160 zł 60 zł
Turniej Kongresowy (3x10) 75 zł 65 zł 20 zł 95 zł
Turniej Kongresowy (4x10) 95 zł 75 zł 25 zł 95 zł
Turniej Amatorów4 25 zł 25 zł 10 zł 25 zł
  1. Dla osób z opłaconą bieżącą składką PZBS oraz młodzieży zagranicznej.
    Nie dotyczy turniejów amatorskich.
  2. W turniejach z cyklu GPPP oraz w MPT prawo startu mają wyłącznie zawodnicy z opłaconą bieżącą składką PZBS oraz zawodnicy zagraniczni z opłaconą składką w zagranicznej federacji.
  3. Za każdą kolejną fazę 50 zł niezależnie od kategorii.
  4. Uprawnieni do udziału w turnieju są amatorzy, tzn. gracze niezrzeszeni w PZBS lub zrzeszeni w PZBS o WK nie przekraczającym 0.5.
  5. Nagrody będą wypłacane przelewem.
  6. Zawodnicy z Ukrainy mają prawo uczestniczyć w turniejach uiszczając stawkę uczniowską.
  7. Zawodnicy z Rosji i Białorusi niezrzeszeni w PZBS nie zostaną dopuszczeni do gry. Pozostali zawodnicy zagraniczni płacą wpisowe jak członkowie PZBS, z tym że owi zawodnicy muszą być zarejestrowani w swoim macierzystym związku brydżowym.