ROZDANIE#28

W
NS

  7 3 2
  Q 9 8 7 6 3
  6 4 2
  Q
 
  K Q 10 9
  5 2
  Q 9 7
  K 9 5 3
  A J 6
  A J 4
  K 5 3
  A 7 6 2
    8 5 4
  K 10
  A J 10 8
  J 10 8 4
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 3 4 6 5 3   E 10 9 6 8 10
S 3 4 6 5 3   W 9 9 6 8 9
Minimax: 3 E, -430
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  3nEcJ+1-430-1
 3nEc4+1-430-1
  2  3nWd4=-4000
 3nEhK=-4000
  3  3nEd10=-4000
 3nEhK=-4000
  4  3nEdJ+1-430-1
 3nEs5-150+10
  5  3nEdJ=-4000
 3nEhK+1-430-1
  6  3nEcJ=-4000
 3nEs5-150+10
  7  3nEs5=-4000
 3nEdJ+1-430-1
  8  3nEs5-150+10
 3nEdJ+1-430-1
  9  3nEs5=-4000
 3nEdJ=-4000
 10  3nEc4=-4000
 3nEdJ+1-430-1
 11  3nEd10=-4000
 3nEs5-150+10
 12  3nEcJ+1-430-1
 3nEcJ+2-460-2
 13  3nEhK=-4000
 3nEs5-150+10
 14  3nEcJ=-4000
 3nEcJ+1-430-1
 15  3nEs5=-4000
 3nEcJ+1-430-1
 16  3nEs5+1-430-1
 3nEs5-150+10
 17  3nEcJ+1-430-1
 3nEs5+1-430-1
 18  3nEcJ+2-460-2
 3nEs4-150+10
 19  3nEs5-150+10
 3nEs5=-4000
 20  3nEdJ+1-430-1
 3nEs8=-4000
 21  6nEs5-4200+12
 3nEs5-150+10
 22  3nEcJ+1-430-1
 3nEdJ+1-430-1
 23  3nEcJ+1-430-1
 3nEcJ+1-430-1
 24  3nEc4=-4000
 3nEs5+1-430-1
 25  3nEdJ=-4000
 3nEs5-3150+11
średnia-410