PZBS logo
Logo Związku Nauczycielstwa Polskiego

Mistrzostwa Polski Nauczycieli

pod honorowym patronatem Pana Sławomira Broniarza Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego