<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 7

S
obie

S  10 7 6 3
H  5 2
D  A 8 6 2
C  Q 10 3
 
S  J 9 4
H  J 8
D  K Q 4
C  A K J 8 6
7S  K Q 8 5 2
H  9 7 4 3
D  J
C  9 7 5
 S  A
H  A K Q 10 6
D  10 9 7 5 3
C  4 2
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N74895 E68446
S74895 W68446
Minimax: 3D S, +110
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-01-26 o 19:18:57