Board 8

W
none

  A 5 4 2
  Q 2
  J 7 4
  J 9 7 6
 
  K 10 3
  A 10 8 7 6 3
  8 6 2
  Q
  8 7
  K J 5 4
  A Q 5
  A K 4 2
    Q J 9 6
  9
  K 10 9 3
  10 8 5 3
 
Makeable tricks:
     
N 2 6 2 5 3   E 11 7 11 7 7
S 2 6 2 5 3   W 10 7 11 7 7
Minimax: 3 E, -460
tablecontr.byleadtr.scorebutler
 NS  EW 
  1  4hEhQ+1-4500
 4hEsQ+1-4500
  2  4hEsQ+1-4500
 4hEsQ+1-4500
  3  4hEsQ+1-4500
 4hWc6+1-4500
  4  4hEsQ+1-4500
 4hEsQ+1-4500
  5  4hEh9+1-4500
 4hEsQ+1-4500
  6  4hEc8+1-4500
 4hEsQ+1-4500
  7  4hWc6+1-4500
 4hEsQ+1-4500
  8  4hEsQ+1-4500
 4hWc4+1-4500
datum-450