ROZDANIE#4

W
all

  A 9 5 4
  8 5 3
  J 10 5
  8 4 3
 
  K J 10
  A K Q J 9 4
  A 7 2
  5
  8 6
  10 6 2
  6 4 3
  A Q J 9 6
    Q 7 3 2
  7
  K Q 9 8
  K 10 7 2
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 3 7 2 5 4   E 9 6 11 8 8
S 3 7 2 5 5   W 9 6 11 8 8
Minimax: 4 W, -650
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ+1-650-1
  2  4hWdJ=-6200
 4hWh5+1-650-1
  3  4hWh5+1-650-1
 4hWh2=-6200
  4  4hWh5=-6200
 4hWdJ+1-650-1
  5  4hWh5+1-650-1
 4hWh3=-6200
  6  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ=-6200
  7  4hWdJ-1100+12
 4hWc4=-6200
  8  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
  9  4hWh3=-6200
 3nWdJ-1100+12
 10  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 11  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ=-6200
 12  4hWh8=-6200
 4hWdJ=-6200
 13  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 14  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 15  4hWdJ-1100+12
 4hWdJ+1-650-1
 16  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ-1100+12
 17  4hWh8=-6200
 4hWh5+1-650-1
 18  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ+1-650-1
 19  4hWh8=-6200
 4hWdJ=-6200
 20  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 21  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ+1-650-1
 22  4hWdJ=-6200
 4hWdJ+1-650-1
 23  4hWdJ=-6200
 4hWdJ-1100+12
 24  4hEdJ=-6200
 4hWh5=-6200
 25  4hWh5=-6200
 4hWdJ+1-650-1
 26  4hWh8=-6200
 4hWdJ=-6200
 27  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 28  4hWdJ=-6200
 4hWh5=-6200
 29  4hWdJ-1100+12
 4hWdJ=-6200
 30  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ+1-650-1
 31  4hWdJ=-6200
 4hWh5=-6200
 32  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 33  4hWd5=-6200
 4hWh7=-6200
 34  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 35  4hWc8=-6200
 4hWdJ=-6200
 36  4hWdJ-1100+12
 4hWdJ=-6200
 37  4hWd10=-6200
 4hWdJ=-6200
 38  4hWdJ=-6200
 4hWdJ=-6200
 39  4hWdJ+1-650-1
 4hEh8+1-650-1
 40  4hWdJ=-6200
 4hWdJ+1-650-1
 41  4hWdJ=-6200
 4hWs5+1-650-1
 42  4hWdJ+2-680-2
 4hWdJ-1100+12
 43  4hWdJ=-6200
 4hWdJ+1-650-1
 44  4hWdJ+1-650-1
 4hWdJ+1-650-1
 45  4hWdJ=-6200
 4hWdJ+1-650-1
 46  4hEdJ+1-650-1
 3nWdJ-1100+12
 47  4hWdJ=-6200
 4hWh5=-6200
 48  4hWdJ=-6200
 4hWdJ+1-650-1
średnia-620