ROZDANIE#12

W
NS

  J 9 5 4 3
  6 5 3
  Q 8
  Q 7 2
 
  Q 8 2
  J 10 8 2
  A K 7 6
  A 6
  A K
  K Q 9
  10 9 5
  J 10 9 8 4
    10 7 6
  A 7 4
  J 4 3 2
  K 5 3
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 3 5 2 3 3   E 10 8 11 10 10
S 3 5 2 3 3   W 10 8 11 10 10
Minimax: 4 W, -450
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  3nWs4=-4000
 3nEs7+1-430-1
  3  3nWs4=-4000
 3nWs7=-4000
  4  3nEs7=-4000
 3nWs7+1-430-1
  5  3nEs7=-4000
 3nEd2+1-430-1
  6  3nWs4+1-430-1
 3nEh7=-4000
  7  3nEh4=-4000
 3nEs7=-4000
  8  3nWs7=-4000
 3nWs2+1-430-1
  9  3nEh7=-4000
 3nWs4+1-430-1
 10  3nWs4=-4000
 3nEd2+1-430-1
 11  3nWs4=-4000
 4nWh5-150+10
 13  3nWs4+1-430-1
 3nEs7+1-430-1
 14  3nWs3=-4000
 3nEh7+1-430-1
 15  3nEh7+2-460-2
 3nWs4=-4000
 16  3nEd2+2-460-2
 3nWs4+1-430-1
 17  3nEs7=-4000
 3nEh7=-4000
 18  3nWs4=-4000
 3nEs7=-4000
 19  3nEh7+1-430-1
 3nWs4+1-430-1
 20  3nWh5+1-430-1
 3nEd2+1-430-1
 21  3nWs4=-4000
 3nWs4+1-430-1
 22  3nEs7=-4000
 3nEs7=-4000
 23  3nEs7+1-430-1
 3nEs7+1-430-1
 24  3nEd2+1-430-1
 3nWhA+1-430-1
 25  3nWs4=-4000
 3nEs7=-4000
 26  3nEs7=-4000
 3nWs6=-4000
 27  3nEs7=-4000
 3nEd2+1-430-1
 28  3nWh5+1-430-1
 3nEd4+1-430-1
 29  3nEh7+1-430-1
 3nEh7+1-430-1
 30  3nEs7=-4000
 3nWs4+1-430-1
 31  3nWs4+1-430-1
 3nEh7=-4000
średnia-410