ROZDANIE#19

S
EW

  K J 10 6 5
  J 8 3
  K 8 3
  6 2
 
  8 4 3
  Q 9 2
  Q J 7 5
  Q 8 4
  A Q 7
  A 7 4
  A 4
  A K J 10 9
    9 2
  K 10 6 5
  10 9 6 2
  7 5 3
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 2 4 3 3 2   E 11 9 10 10 11
S 2 4 3 3 2   W 11 9 10 10 11
Minimax: 3 W, -660
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  2  3nEs2=-600+1
 3nEs2+1-6300
  3  3nEs5+1-6300
 3nEd9+2-660-1
  4  3nEd9+2-660-1
 5cEs2-1100+12
  5  3nWd3+1-6300
 3nEs2+1-6300
  6  3nWsJ=-600+1
 3nEs2+1-6300
  7  3nEh5+2-660-1
 3nEs2+1-6300
  8  3nWs6+2-660-1
 3nEs2+1-6300
  9  3nWh8+3-690-2
 3nWsJ=-600+1
 10  6nWc2-1100+12
 3nWsJ+2-660-1
 11  6cEs2-1100+12
 3nEh5+2-660-1
 12  4nWsJ=-6300
 3nEs2+1-6300
 13  3nEs2+1-6300
 3nEs2+1-6300
 14  3nEs2+2-660-1
 3nEs2+1-6300
 15  4hWc2=-6200
 6cEs2-1100+12
 17  3nEs3+1-6300
 3nWsJ+1-6300
 18  3nEs2+1-6300
 3nWsJ-1100+12
 19  2nEs2+2-180+10
 3nWsJ+1-6300
 20  6sEd10-4400+14
 6cWh8-1100+12
 21  3nEs2+1-6300
 3nWs6+1-6300
 22  2cEd10+3-150+10
 3nEs2+2-660-1
 23  3nWh5+1-6300
 3nEs9+1-6300
 24  3nEh5+2-660-1
 3nEs9+1-6300
 25  3nEs2=-600+1
 3nEs2+1-6300
 26  3nEh5+1-6300
 3nEs9+1-6300
 27  3nEs2+1-6300
 3nEh5+2-660-1
 28  3nEs9+1-6300
 4nWsJ=-6300
 29  3nEd9+1-6300
 3nEd6+2-660-1
 30  3nEs2+2-660-1
 3nEs9+1-6300
 31  3nEs2+1-6300
 6cEs2-1100+12
średnia-630