ROZDANIE#11

S
none

  J 9 7 2
  8 3
  A 7 3 2
  A 8 5
 
  10
  K 9 5
  Q 10 9 8 6 5
  K Q J
  A K 8 6
  A J 2
  J 4
  10 9 6 3
    Q 5 4 3
  Q 10 7 6 4
  K
  7 4 2
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 4 6 6 3 3   E 9 7 7 10 9
S 4 6 6 3 3   W 9 7 7 10 9
Minimax: 3 W, -400
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  3nEh6+1-430-1
 3nEs3=-4000
  2  3nEhQ+1-430-1
 3dWcA+1-130+7
  3  3nEh6+1-430-1
 3nEh2=-4000
  4  3nEh6=-4000
 3nEsQ=-4000
  6  3sNdJ-2-100+7
 3nEh6=-4000
  7  3nEh6=-4000
 3nEs3=-4000
  8  2hEc4-150+10
 3nEh6+1-430-1
  9  3nEh10+1-430-1
 3nEh6+1-430-1
 10  3nEh6=-4000
 2dWh3+2-130+7
 11  3nWh6+1-430-1
 3dWh3+1-130+7
 12  3nEh6=-4000
 3nEh6=-4000
 13  3nEh6+1-430-1
 3nEh6=-4000
 14  3nEh6+1-430-1
 2dWh3+2-130+7
 16  3nEh6+1-430-1
 3nEs3=-4000
 17  3nWc8+1-430-1
 3nEh6+1-430-1
 18  3dEh3+1-130+7
 3nEh6+1-430-1
 19  3nEh4+1-430-1
 3nEh4=-4000
 20  3nEh6=-4000
 2nWh3+1-150+6
 21  3nEh6=-4000
 3nEh6=-4000
 22  3nWh6+1-430-1
 2dWh3+2-130+7
 23  3nEh6=-4000
 3nEh5+1-430-1
 24  3nEh6=-4000
 3nEh6+1-430-1
 25  3nWc8+1-430-1
 3nWc4+1-430-1
 26  3nEh6=-4000
 3nEs3=-4000
 27  2dWh3+2-130+7
 3nEh6+1-430-1
 28  3nEh6+1-430-1
 3nEs3=-4000
 29  3nEh6+1-430-1
 3nEh6=-4000
 30  3nEh6=-4000
 3nEh6+1-430-1
 31  3nEh6+1-430-1
 3nEh6+1-430-1
średnia-410