ROZDANIE#14

E
none

  J 6
  Q 9
  K 10 7
  A J 10 9 7 5
 
  K 5 4 3 2
 
  A Q 9 4 3
  K 8 3
  A 10 9
  A 8 7 6 5
  J 5
  Q 4 2
    Q 8 7
  K J 10 4 3 2
  8 6 2
  6
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 4 3 7 4 5   E 9 10 6 9 7
S 4 3 7 4 5   W 9 10 6 9 8
Minimax: 4 W, -420
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4sWhQ-150+10
 4sEhJ=-4200
  2  4sWhQ=-4200
 4sWcA+1-450-1
  3  4sEhQ=-4200
 3sWhQ+1-170+6
  5  4sWcA=-4200
 4sWh9=-4200
  6  4sWhQ+1-450-1
 4sWhQ=-4200
  7  3sWhQ+2-200+6
 4sWd7=-4200
  8  3sWhQ+1-170+6
 4sWhQ=-4200
  9  4sWcA=-4200
 4sWcA=-4200
 10  4sWhQ=-4200
 4sWhQ=-4200
 11  3sWhQ+1-170+6
 4sWd7+1-450-1
 12  4sWhQ=-4200
 4sWcA=-4200
 13  4sWhQ+1-450-1
 2sEc6+2-170+6
 15  2sWhQ+2-170+6
 4sWcA-150+10
 16  4sWhQ-150+10
 3sWh3+1-170+6
 17  4sWhQ=-4200
 2sWcA+2-170+6
 18  3sWhQ+1-170+6
 3sWhQ+2-200+6
 19  4sWhQ=-4200
 4sWhQ=-4200
 20  4sWsJ+1-450-1
 4sWhQ=-4200
 21  3sWcA+1-170+6
 4sWcA=-4200
 22  4sWd8+1-450-1
 4sWhQ=-4200
 23  4sWcA+1-450-1
 4sWhQ=-4200
 24  4sWhQ=-4200
 2hNc2=110+11
średnia-420