ROZDANIE#24

W
none

  8 4
  K 10 8
  K Q 8 3 2
  Q 9 2
 
  A Q 7
  7 4
  A J 9 4
  J 10 7 4
  K J 10 9 3
  A Q J 3
  10
  8 6 5
    6 5 2
  9 6 5 2
  7 6 5
  A K 3
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 4 3 4 6 4   E 9 10 9 7 9
S 4 3 4 6 4   W 9 10 9 7 9
Minimax: 4 W, -420
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4sWdK=-420-2
 4sEcA=-420-2
  2  2sEd6+2-170+5
 2sWd3+3-200+5
  4  4sEs2=-420-2
 4sEcA=-420-2
  5  1sEd6+3-170+5
 4sEcK=-420-2
  6  4sEcA=-420-2
 4sEcK=-420-2
  7  4sWdK+1-450-2
 3sEcA+1-170+5
  8  4sEcK=-420-2
 4sEcA=-420-2
  9  4sEcK=-420-2
 4sWdK+1-450-2
 10  4sEcA=-420-2
 2sEcA+2-170+5
 12  4sEcK=-420-2
 4sEcK=-420-2
 13  4sEcA=-420-2
 1sEcA+3-170+5
 14  2sEcA+2-170+5
 2sEcA+2-170+5
 15  4nEd8+2-490 
 3nEh3+3-490 
 16  2sEcA+2-170+5
 4sWdK+1-450-2
 17  4sEcA=-420-2
 4sEcA=-420-2
 18  4sEcK=-420-2
 4sEcA=-420-2
 19  4sEd2=-420-2
 4sEcK=-420-2
 20  2sEcA+2-170+5
 2sEd6+2-170+5
 21  4sEcA=-420-2
 2sEcK+2-170+5
 22  3sEcK+1-170+5
 3sEcK+1-170+5
 23  4sEcA=-420-2
 4sEcK=-420-2
 24  4sEd6+1-450-2
 4sEcK=-420-2
 25  4sEcA=-420-2
 4sEcA=-420-2
 26  2sEcA+2-170+5
 4sEcK=-420-2
 27  4sEcK=-420-2
 3sEd6+1-170+5
 28  3sEcA+1-170+5
 2sEcA+2-170+5
 29  4sEcA=-420-2
 4sEcA=-420-2
 30  3nWdK=-400-1
 4sEcK=-420-2
średnia-370