ROZDANIE#17

N
none

  7 2
  A 9 5 4 2
  J 10 9 3
  K 3
 
  A K J 9 6 4
  K J
  Q 7
  A 10 2
  Q 5 3
  Q 7 3
  A K
  Q J 9 8 7
    10 8
  10 8 6
  8 6 5 4 2
  6 5 4
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 2 2 6 6 2   E 11 11 7 7 11
S 2 2 6 6 2   W 11 11 7 7 11
Minimax: 3 W, -460
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  6sWdJ-1500
 6sWdJ-1500
  2  6sWdJ-1500
 6sWcK+1-1010-14
  4  6sEh8-1500
 6sEs10-1500
  5  6sWdJ-1500
 6sWdJ-1500
  6  6sWdJ-1500
 6sEd6-1500
  7  6sWhA-1500
 6sWdJ-1500
  8  6nEh8-1500
 6sWhA-1500
  9  4nEd6+2-490-11
 6sWhA-1500
 10  6sWhA-1500
 6sWhA-1500
 12  4sWd10+1-450-11
 6sWs2-1500
 13  6sEd6-1500
 5sWhA=-450-11
 14  6sWdJ-1500
 5sEh8=-450-11
 15  6sWdJ-1500
 6sWhA-1500
 16  4nEd6+1-460-11
 6sEd6-1500
 17  6sWhA-1500
 6sWhA-1500
 18  6sWhA-1500
 6sWdJ-1500
 19  6sWdJ-1500
 6sEdJ-1500
 20  4sWdJ+1-450-11
 6sEh8-1500
 21  5sEh8=-450-11
 5sEh8=-450-11
 22  6sEh8-1500
 3nEd4+2-460-11
 23  6sEh8-1500
 6sWdJ-1500
 24  6sEd6-1500
 5sWh9=-450-11
 25  6sWdJ-1500
 6sWhA-1500
 26  6sEd6-1500
 6sWdJ-1500
 27  6sWdJ-1500
 6sEh8-1500
 28  6sWhA=-980-14
 6sWdJ-1500
 29  6sEd6-1500
 6sWd6-1500
 30  5sEh8=-450-11
 6sWdJ-1500
średnia+50