ROZDANIE#12

W
NS

  A 9 8 4
  K 6
  A 9 7 5 4
  K 6
 
  K Q 6 5
  10 7 5
  J 10
  10 9 5 3
  J 10 7 2
  A Q 4 3
  Q 8 3
  A 7
    3
  J 9 8 2
  K 6 2
  Q J 8 4 2
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 6 5 7 8 8   E 7 8 6 4 4
S 6 5 7 8 8   W 6 8 6 4 4
Minimax: 2 W, -110
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  2sEd6=-110-5
 2nNsJ-1-100-5
  2  1sWs4+1-110-5
 2sWs4-150-1
  4  2dNsJ-1-100-5
 1sWdA=-80-4
  5  2cSsK+1110+1
 1nSc3+1120+2
  6  2dNsJ+2130+2
 2dNd3+1110+1
  7  2dNs7+2130+2
 2sWhK-150-1
  8  2sWhK-150-1
 2sWdA+1-140-5
  9  2dNcA+2130+2
 1sWhK+1-110-5
 10  2dNcA+2130+2
 3dNsJ-1-100-5
 12  3dNsJ+1130+2
 2sEhK-150-1
 13  3dNs6=110+1
 3sWs4-150-1
 14  2sEdA=-110-5
 3dNs3=110+1
 15  3dNsJ+1130+2
 2dNsJ+1110+1
 16  2dNcA+1110+1
 2dNsJ=90+1
 17  2hEd2=-110-5
 2sEd5-150-1
 18  2sWhK-150-1
 2sEhK-150-1
 19  2dNs3+2130+2
 2dNsJ+1110+1
 20  3sWcK-2100+1
 2dNhA+2130+2
 21  2sWhK-150-1
 3dNsJ=110+1
 22  2sWcK+1-140-5
 2sWs4-150-1
 23  2dNcA+1110+1
 3dNsJ=110+1
 24  2cSsK-1-100-5
 2sWs4=-110-5
 25  3cSsJ+1130+2
 2dNcA+2130+2
 26  2nNs2-1-100-5
 3nNcA-2-200-7
 27  3dNs2=110+1
 3dNsJ=110+1
 28  3dNsJ=110+1
 2dNsJ=90+1
 29  2dNcA+1110+1
 2dNsJ+1110+1
 30  2sWcK=-110-5
 2dNcA+2130+2
 31  3dNsJ-1-100-5
 2dNcA+2130+2
średnia+70