ROZDANIE#15

S
NS

  K
  K 10 6
  A Q 8 7 6 2
  Q 6 4
 
  Q 10 9 8 7 3 2
  7
  K 9
  A K J
  A J
  A Q 9 8 3
  5 3
  10 7 5 3
    6 5 4
  J 5 4 2
  J 10 4
  9 8 2
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 1 1 3 6 2   E 7 11 9 5 10
S 1 1 3 6 2   W 12 12 10 6 11
Minimax: 6 W, -990
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  2sWc6+4-230+6
 4sWc6+2-4800
  3  5sWsK=-450+1
 4sWc6+3-510-1
  4  2sWdA+3-200+7
 4sWc6+3-510-1
  5  2sWc6+5-260+6
 4sWc6+3-510-1
  6  4sWc6+2-4800
 4sWdA+2-4800
  7  4sWc6+2-4800
 4sWdA+2-4800
  8  4sWdA+2-4800
 4sWc6+3-510-1
  9  4sWdA+2-4800
 4sWc6+3-510-1
 11  4sWc6+2-4800
 4sWc2+2-4800
 12  4sWc6+3-510-1
 4sWc6+3-510-1
 13  3sWc6+3-230+6
 4sWdA+1-450+1
 14  4sWdA+2-4800
 4sWc6+2-4800
 15  4sWdA+2-4800
 4sWdA+2-4800
 16  4sWdA+2-4800
 4sWdA+2-4800
 17  4sWc6+2-4800
 4sWc6+2-4800
 18  4sWdA+2-4800
 4sWh6+1-450+1
 19  4sWdA+2-4800
 4sWc6+2-4800
 20  4sWdA+2-4800
 4sWc4+3-510-1
 21  4sWc6+2-4800
 4sWdA+2-4800
 22  2sWdA+3-200+7
 4sWdA+2-4800
 23  4sWc6+3-510-1
 2sWc6+3-200+7
 24  4sWdA+2-4800
 2sWc6+5-260+6
 25  2sWc6+4-230+6
 4sWh10+1-450+1
 26  4sWdA+2-4800
 4sWc4+2-4800
 27  4sWdA+2-4800
 2sWh6+2-170+7
 28  4sWdA+2-4800
 4sWh6=-420+2
 29  4sWh10=-420+2
 6sWdA=-980-11
 30  4sWc4+2-4800
 4sWc6+3-510-1
 31  2sWdA+4-230+6
 4sWdA+2-4800
średnia-480