ROZDANIE#1

N
none

  J 10 7 4
  9 8
  6 3 2
  J 8 4 2
 
  9 8 3
  A K 4 3
  K J 4
  A K 10
  A Q 5 2
  Q 5
  A 8 5
  Q 9 6 3
    K 6
  J 10 7 6 2
  Q 10 9 7
  7 5
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 1 2 3 2 1   E 12 11 10 11 12
S 1 2 3 2 1   W 12 11 10 11 12
Minimax: 6 W, -990
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  2  3nEd10+1-430-6
 6nEh7-2100+7
  3  3nWc2+2-460-6
 6nEh6-2100+7
  4  6nEh6=-990-13
 3nWc2+2-460-6
  5  6nEhJ-150+6
 6nEd10-2100+7
  6  3nWh9+3-490-7
 3nWd3+1-430-6
  7  6nEd10-150+6
 3nWsJ+2-460-6
  8  3nWc2+3-490-7
 3nWc2+2-460-6
 10  3nEd7+2-460-6
 6nWh8-150+6
 11  6nWd3-2100+7
 3nWd3+1-430-6
 12  3nWc2+2-460-6
 3nWh8=-400-5
 13  3nWh8+1-430-6
 6nEh6-150+6
 14  6nEd10-3150+8
 6nEc5=-990-13
 15  6nWh8-2100+7
 4nEd7=-430-6
 16  6nWh6-2100+7
 3nEhJ+2-460-6
 17  6nEh6-150+6
 3nEd7+1-430-6
 18  6nEd10-150+6
 6nWs4=-990-13
 19  6nEd3-2100+7
 6nEh6-2100+7
 20  6nEhJ-150+6
 6nWd10-150+6
 21  6nWd3-2100+7
 3nWsJ+2-460-6
 22  3nWs10+3-490-7
 3nWd3+1-430-6
 23  6nEh6-2100+7
 3nEh6+2-460-6
 24  6nEhJ-2100+7
 6nEh6-2100+7
 25  6nWd3=-990-13
 6nWsJ-150+6
 26  5nEd7-150+6
 3nWc2+3-490-7
 27  3nEh6+3-490-7
 6nEc5-150+6
 28  3nWd3+1-430-6
 6nEh6-150+6
 29  4nEh6=-430-6
 6nEc5=-990-13
 30  6nEc5=-990-13
 6nEh6-2100+7
 31  6nWh8=-990-13
 6nEh10-150+6
średnia-210