ROZDANIE#1

N
none

  Q 5 2
  A 6 3 2
  K 6 4
  A 8 3
 
  A J 9 7
  4
  J 10 8 3
  J 10 9 2
  K 10 6 4
  K J 10 7
  A Q 7 2
  Q
    8 3
  Q 9 8 5
  9 5
  K 7 6 5 4
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 4 2 6 2 5   E 9 10 7 10 8
S 4 2 5 2 5   W 9 10 7 10 8
Minimax: 4 W, -420
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  2sWc8+2-170+1
 4sEhA=-420-6
  2  2sWc8+3-2000
 3sWh2-150+6
  3  2sWsQ+2-170+1
 3sWd6+2-2000
  4  4sWcA+1-450-6
 4sWh2=-420-6
  6  4sWd6+1-450-6
 2sWhA+3-2000
  7  2sWhA+3-2000
 2sWh2+2-170+1
  8  2sWh2+2-170+1
 3sEc5=-140+2
  9  4sWcA+1-450-6
 4sWs2+1-450-6
 11  2sWcA+2-170+1
 2sWhA+3-2000
 12  4sWd7+1-450-6
 3sWd6+1-170+1
 13  2sWh6+1-140+2
 3hNcQ-5-250-2
 14  2sWd6+3-2000
 2sWhA+2-170+1
 15  4sWcA+1-450-6
 4sEs3+1-450-6
 16  2sWc8+3-2000
 4sWd6=-420-6
 17  3sWd3+1-170+1
 2sWd6+1-140+2
 18  4sWd7=-420-6
 4sWhA=-420-6
 19  2sWh3+2-170+1
 2sWd6+2-170+1
 20  3sWcA+1-170+1
 4sWhA+1-450-6
 21  2sWh2+2-170+1
 2sWhA+3-2000
 22  4sWh2+1-450-6
 2sWc8+4-230-1
 23  3sWcA+2-2000
 3sEs3+1-170+1
 24  3sWcA+1-170+1
 2hNcQ-4-2000
 25  3cNcQ-4-2000
 4sEcA+1-450-6
 26  1nEc5+3-180+1
 2sWc8+3-2000
 27  4sWc8+2-480-7
 2sWs2+2-170+1
 28  4dWh5+1-150+2
 2sWs5+3-2000
 29  2sWh2+1-140+2
 2sWd6+2-170+1
 30  4sWhA+1-450-6
 1nEc5+3-180+1
 31  4sWd6=-420-6
 3sWd2+1-170+1
średnia-200