ROZDANIE#20

W
all

  Q 9
  10 8 7
  9 5 3
  K J 5 3 2
 
  A J 7 4 3
  K 4
  K J 8 4
  Q 9
  K 8 6
  J 6 5 3
  A Q 10 7 6
  A
    10 5 2
  A Q 9 2
  2
  10 8 7 6 4
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 1 1 5 1 7   E 11 12 8 12 5
S 1 1 5 1 7   W 11 12 8 12 5
Minimax: 6 W, -1430
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  5sWh7=-650-1
 4sWh8+1-650-1
  2  6sWc5=-1430-13
 5sWh8=-650-1
  3  4sWc2+1-650-1
 4sWc3+1-650-1
  5  6sWd5-2200+13
 4sWc3+1-650-1
  6  6sWc3-1100+12
 4sWd5+2-680-2
  7  5dWh8=-6000
 4sWc3+2-680-2
  8  5sWh8=-650-1
 6dEhA-1100+12
  9  6dEhA-1100+12
 6dEhA-2200+13
 10  2sEd5+3-200+9
 6sWh7=-1430-13
 12  4sWc3+1-650-1
 4sWh8+2-680-2
 13  4sWh8+2-680-2
 6dEc8-1100+12
 14  3nWc4-2200+13
 6dEhA-2200+13
 15  4sWh8+1-650-1
 4sWc3+1-650-1
 16  4sWc3+1-650-1
 4sWh8+1-650-1
 17  6sWh8-1100+12
 6sWh8-1100+12
 18  6sWc3-1100+12
 4sWc2+1-650-1
 19  4sWh8+1-650-1
 4sWh10+3-710-3
 20  4sWh8+1-650-1
 4sWc2+1-650-1
 21  5dEc8=-6000
 4sWh8+1-650-1
 22  4sWc3+2-680-2
 4sWc3+2-680-2
 23  3dWhA+2-150+10
 4sWh8+1-650-1
 24  6dEhA=-1370-13
 4sWh8+1-650-1
 25  4sWc3+1-650-1
 4sWc3+2-680-2
 26  6sWh8-1100+12
 4sWh8+1-650-1
 27  4sWc3+1-650-1
 4sWh8+1-650-1
 28  6dEc8-1100+12
 4sWh8+2-680-2
 29  6sWh8-1100+12
 4sWc3=-6200
 30  6dEc8-1100+12
 4sWh8+2-680-2
 31  4sWc3+1-650-1
 4sWh8+2-680-2
średnia-610