ROZDANIE#24

W
none

  Q 9 8 4 2
  A Q 5 3
  A 3
  K 3
 
  K 7 5
  9 8
  J 10 9 8 5 4
  Q 8
  A 3
  J 10 7 2
  7
  A J 9 7 6 4
    J 10 6
  K 6 4
  K Q 6 2
  10 5 2
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 7 8 7 5 5   E 6 4 5 7 8
S 7 8 6 5 5   W 6 4 5 7 8
Minimax: 3x W, +100
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4sNcA=420+7
 4sNd7-1-50-4
  2  4sNd7-1-50-4
 4sNd7-1-50-4
  3  4sNd7-1-50-4
 2sNd7+1140+1
  4  4sNd8-1-50-4
 2sNd7+2170+2
  5  4sScA=420+7
 2sNd7+2170+2
  6  2sNd7+1140+1
 2sNd7+2170+2
  8  3sNd7+1170+2
 4sNd7-2-100-5
  9  3d×WcK-11000
 4sNd7-1-50-4
 10  4sNd7=420+7
 2sNd7+2170+2
 11  4sNd7-1-50-4
 4sNd7=420+7
 12  4sNd7-1-50-4
 4sNhJ-3-150-6
 13  4sNd7-1-50-4
 3sNd7+1170+2
 15  4sNcA=420+7
 2sNcA+2170+2
 16  2sNd7+2170+2
 2sNd2+1140+1
 17  4sNd7-1-50-4
 4sNd7-1-50-4
 18  2sNd7+1140+1
 3sNd7=140+1
 19  4sNd7=420+7
 2sNd7+1140+1
 20  4sSd7=420+7
 2sNd7+2170+2
 21  2sNd7+1140+1
 4sNd7-1-50-4
 22  2sNcA+2170+2
 4sNcA=420+7
 23  4sNd7-1-50-4
 4sNd7-1-50-4
 24  4sNd7-1-50-4
 4sNcA=420+7
 25  5c×Ec2-2300+5
 2sNd7+1140+1
 26  4c×Ec5-11000
 4sNd7-1-50-4
 27  2sNd7=1100
 4sNd7-1-50-4
 28  3sNd7+1170+2
 4sNd7=420+7
 29  2sNd7+1140+1
 2sNd7+1140+1
 30  4sNd7=420+7
 4sNd7=420+7
 31  4sNd7-1-50-4
 4sNcA=420+7
średnia+110