ROZDANIE#20

W
all

  A 8 7 5 4
  10 8 7 3
  4
  A 10 4
 
  10
  A Q 6 2
  A K 10 7 2
  K 3 2
  3 2
  K 4
  Q J 9 6 5
  J 8 6 5
    K Q J 9 6
  J 9 5
  8 3
  Q 9 7
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 5 8 5 3 5   E 7 5 8 10 8
S 5 8 5 3 5   W 7 5 8 10 8
Minimax: 3 W, -130
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  5dWsA-2200+6
 5d×Wh7-1200+6
  2  3dWh8+1-130-2
 4sNdQ-2-200-4
  3  3dWsA=-110-2
 3dWh8+1-130-2
  4  5s×NdQ-2-500-10
 4dWh8=-130-2
  5  5dWsA-2200+6
 5dWsA-1100+4
  6  5dWd4-1100+4
 4s×NhK-2-500-10
  8  4dWd4=-130-2
 5dWsA-1100+4
  9  4dWd3+1-150-3
 4dWsA=-130-2
 10  4sNdQ-2-200-4
 5dWsA-2200+6
 11  3dWh8+2-150-3
 4dWs5=-130-2
 12  3dWh8+1-130-2
 5dWsA-1100+4
 13  5dWd2=-600-11
 5dWh8-1100+4
 15  5dWsA-1100+4
 3dWh10+1-130-2
 16  5dWsA-1100+4
 5dWsA-2200+6
 17  3dWd4+1-130-2
 3dWh8+1-130-2
 18  4dWh8=-130-2
 3dWsA=-110-2
 19  3dWh8+1-130-2
 4dEh8+1-150-3
 20  3sSdK+1170+6
 3dWh8+1-130-2
 21  5dWh3-1100+4
 3sSdK-1-100-2
 22  5dWd4-1100+4
 5dWsA-1100+4
 23  4sNdQ-2-200-4
 5s×SdA-2-500-10
 24  3dWd4+2-150-3
 3sSdA=140+5
 25  4dWsA=-130-2
 4dWh7=-130-2
 26  3sSdK=140+5
 5dWsA-1100+4
 27  5dWsA-1100+4
 4dWh8+1-150-3
 28  5dWsA-1100+4
 5dWsA-2200+6
 29  5dEsA-2200+6
 4dWd4=-130-2
 30  5dWd5=-600-11
 4dWsA-1100+4
 31  3sSdA-1-100-2
 4dWsA=-130-2
średnia-50