ROZDANIE#11

S
none

  Q 10 6
  Q 8 7 5
  8 2
  A 9 8 3
 
  K 7 2
  J
  K J 10 9 3
  K Q J 4
  J 9 3
  A K 9 4 3
  Q 5 4
  5 2
    A 8 5 4
  10 6 2
  A 7 6
  10 7 6
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 5 5 5 3 5   E 8 7 7 10 7
S 5 5 5 3 5   W 8 8 8 10 8
Minimax: 1 W, -130
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  2dWs6+2-1300
 2dWd2+1-1100
  2  3nWh5-150+5
 2dWd8+2-1300
  3  3dWd2=-1100
 2dWd2+1-1100
  4  2dEd6+2-1300
 2dWd2+1-1100
  5  2dWh8+2-1300
 2hEc7=-1100
  6  2nWs10=-1200
 2hEs4=-1100
  8  3nEs4-150+5
 2dWs6+2-1300
  9  3nWs6=-400-7
 2hEs4+1-140-1
 10  2dWs10+2-1300
 3nWh5+1-430-7
 11  2dWs6+2-1300
 2hEc8=-1100
 12  3dWd8+1-1300
 3dWd2=-1100
 13  1nWc3+2-150-1
 2hEs4-150+5
 15  2dWd2+1-1100
 2dWs10+1-1100
 16  2dWh5+2-1300
 2hEs4+1-140-1
 17  5dWd8-2100+6
 3nWh5=-400-7
 18  2dEd2+2-1300
 3nWsQ+1-430-7
 19  2dWh5+2-1300
 2dWs6+3-150-1
 20  2dWs10+2-1300
 2cWd6-150+5
 21  2dWs6+2-1300
 2dWh8+1-1100
 22  3nWs10-150+5
 3dWh5+1-1300
 23  2dWd2+1-1100
 2dWhK+2-1300
 24  2dWs10=-90+1
 3nWd2-150+5
 25  3nWc6=-400-7
 3nWs6-150+5
 26  2dWh5+2-1300
 2dWh8+2-1300
 27  3nWh5=-400-7
 2hWc10+1-140-1
 28  2dWs10+2-1300
 2hEc7=-1100
 29  2dWs10+1-1100
 2nWc3+1-150-1
 30  3nEs4-150+5
 3nWc3-150+5
 31  3nWc3=-400-7
 2dWs10+1-1100
średnia-120