ROZDANIE#14

E
none

  Q 9 8 7 6
  Q 8 4 2
  5 4 2
  9
 
  A J 10 4
  A J 9
  K
  K Q 8 7 3
  K 5 3
  10 7 5
  A Q 10 9 8
  4 2
    2
  K 6 3
  J 7 6 3
  A J 10 6 5
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 3 4 4 4 4   E 10 9 8 9 9
S 3 4 5 4 4   W 10 9 8 9 9
Minimax: 3 W, -430
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  3nWs9+1-430-1
 3nWs7+1-430-1
  2  3nEc6=-4000
 3nEh6=-4000
  4  3nEcJ+1-430-1
 3nEc6-150+10
  5  3nEcJ=-4000
 3nWc9=-4000
  6  3nEh6+1-430-1
 3nEcJ-150+10
  7  3nEs2-150+10
 3nEs2+1-430-1
  8  3nEcJ=-4000
 3nWs9+1-430-1
  9  3c×Nc4-4-800-9
 3nEs2-150+10
 10  3nEcJ=-4000
 3nEh5=-4000
 11  3nEs2=-4000
 3nEcJ-150+10
 12  3nEcJ=-4000
 3nEcJ+1-430-1
 14  3nEcJ+1-430-1
 3nEs2+1-430-1
 15  3nEcJ=-4000
 3nWs5+1-430-1
 16  3nEcJ=-4000
 2dEcJ+2-130+7
 17  3nEc2=-4000
 3nEcJ=-4000
 18  3nEcJ=-4000
 3nEcJ-150+10
 19  3nWs7=-4000
 3nEcJ+1-430-1
 20  3nWc6=-4000
 3nWh2=-4000
 21  3nEcJ=-4000
 3nEcJ+1-430-1
 22  3nEcJ=-4000
 3nWd5+1-430-1
 23  3nEcJ=-4000
 3nWs7+1-430-1
 25  3nEcJ+1-430-1
 4sWh2-2100+11
 26  3nEcJ=-4000
 3nEh6+1-430-1
 27  3nEcJ=-4000
 3nWs7=-4000
 28  3nEc10=-4000
 3nEc6=-4000
 29  2nWs7+2-180+6
 2c×SdK-3-500-3
 30  3nWs7+1-430-1
 3nWs7+1-430-1
 31  3nEcJ+1-430-1
 3nWh2=-4000
średnia-400