INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań

Butler znormalizowany w każdym segmencie wyliczany jest przez dodanie 50.0% średniego nieznormalizowanego wyniku na rozdanie przeciwników do własnego nieznormalizowanego wyniku pary na rozdanie.

Powyżej 24 IMP na segment, zalicza się jedynie 25.0% wyniku.

Wszystkie segmenty są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego wyniku przeciwników, wyniki ulegają więc zmianie z każdym rozegranym segmentem.

 
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 |
 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2 15-1 15-2
1 Zdzisław Beling INWIT 0.65 324     -11.81 -6.81 +12.02 +8.02 -3.76   +25.11 -23.50
Janusz Makaruk INWIT 0.65 324     -11.81 -6.81 +12.02 +8.02 -3.76   +25.11 -23.50
3 Piotr Walczak ZIELONY 0.53 204 +5.74 +2.74 -7.67   -7.75   +11.33 -17.67    
4 Andrzej Iwański ZIELONY 0.43 252 +5.74 +2.74 -7.67   -7.75   +11.33 -17.67 -7.46  
5 Michał Wróbel KONSTANTA 0.42 216   +5.97 +17.92 +12.92         +11.33 +23.58
6 Henryk Łakomski VĘGORIA 0.40 276   +25.35 -7.76   -9.11 +28.24 +22.76 +0.10 -9.69 -15.69
7 Mirosław Sady CZARNA PAPUGA 0.40 300 -10.20 -21.95 +24.24   +25.94     +25.34 -11.88 +29.67
8 Marek Skulimowski BUKS 0.39 324 +18.31 -1.69   -5.98 -1.96 +18.04 +13.89 -22.56 +1.54 +3.54
9 Jerzy Skwark KONSTANTA 0.36 192   +5.97 +17.92 +12.92         +11.33 +23.58
10 Dariusz Kozłowski VĘGORIA 0.36 240 +24.79     -21.76 -23.50   +22.76 +0.10   +14.03
11 Radosław Kozłowski VĘGORIA 0.35 288 +24.79 +25.35 -7.76 -21.76 -9.11 +28.24     -9.69 -15.69
12 Krzysztof Kleinrok CZARNA PAPUGA 0.35 276   -21.95   -5.73 +25.94 +23.72 -0.71 +7.29   +29.67
13 Maciej Kędzierski SFORA CIBORA 0.33 228 -12.88 +0.12   +6.25   +24.25   -7.38   -11.81
14 Krzysztof Czul SKOBUD 0.27 300 +5.23 -1.09 -17.75 +11.61 +2.03 +2.07 -25.87 +14.38 +12.38  
Janusz Wesołowski SKOBUD 0.27 300 +5.23 -1.09 -17.75 +11.61 +2.03 +2.07 -25.87 +14.38 +12.38  
16 Konrad Ciborowski SFORA CIBORA 0.25 240 -12.88 +0.12   +6.25   +24.25   -7.38   -11.81
17 Jarosław Jurkiewicz SKOBUD 0.22 192 -1.88 +1.12 +14.60   -14.92   +1.10 -2.46 +2.95 -6.05
18 Ryszard Rosikiewicz OBJECTIVITY 0.18 360 -9.05 +21.95 +8.18 +27.13 +2.27 -0.74 -16.09 -5.77 +21.60 +11.74
19 Patryk Kuczera-Dyga BUKS 0.18 204 +18.31 -1.69 +3.02   -18.69 +18.04 +3.59 -5.29 +1.54  
20 Andrzej Hermansdorfer BUKS 0.17 288     +3.02 -5.98 -18.69 -21.97 +3.59 -5.29   +3.54
21 Bogdan Palikot CZARNA PAPUGA 0.16 264     +24.24 +0.99   -26.10 -0.71 +25.34 -11.88  
22 Zbigniew Mącior SILESIA 0.15 288 -6.67 -14.67 +10.15 +24.05 +4.25 +7.80 +7.92 +25.38 -7.73 +19.27
23 Wojciech Okuniewski EKO-RÓŻANKA 0.12 192 -5.90 +20.54 +19.27   +11.12 -18.77 -8.62 +25.62 +5.33 -23.67
24 Rafał Synowiec SFORA CIBORA 0.08 252 +8.48 -27.27 -3.95   +20.29   +4.62   +12.15 +18.15
25 Grzegorz Bachanek POMTECH 0.05 240 -2.92 -1.92   -9.34 +13.38 +3.10 +9.25 -25.00 -10.73 +20.95
Sławomir Kutyła POMTECH 0.05 240 -2.92 -1.92   -9.34 +13.38 +3.10 +9.25 -25.00 -10.73 +20.95
27 Adam Strzelecki POMTECH 0.04 192     +8.91 -8.77     -8.39      
28 Jerzy Kullass KONTRA 0.03 204 +24.59   -22.56 -1.06   -13.90   -8.96 +4.31 +16.31
29 Adam Krysa SKOBUD 0.03 276 -1.88 +1.12 +14.60   -14.92   +1.10 -2.46 +2.95 -6.05
30 Marek Tyran INWIT 0.03 324 +15.03 +2.03 -15.46   +25.68     -25.01 +13.69 +25.39
Piotr Żak INWIT 0.03 324 +15.03 +2.03 -15.46   +25.68     -25.01 +13.69 +25.39
32 Przemysław Gałek SFORA CIBORA 0.01 264 +8.48 -27.27 -3.95   +20.29   +4.62   +12.15 +18.15
33 Tomasz Wiśniewski SILESIA -0.01 276 -16.98 +3.02 +15.97 -5.03 +9.05 +2.05 +12.48 +3.48 -5.01 -17.01
34 Stanisław Pająk ZIELONY -0.03 204       +9.38 -23.90 +2.61     -7.46 +5.38
35 Andrzej Szymczak SILESIA -0.04 276 -6.67 -14.67 +10.15 +24.05 +4.25 +7.80 +7.92 +25.38 -7.73 +19.27
36 Krzysztof Śliwoń BUKS -0.05 324 +6.24 +14.24 +12.97 -13.03 -1.96   +13.89 -22.56 -9.81 -22.06
37 Sławomir Czech EKO-RÓŻANKA -0.05 276 -5.90 +20.54 +19.27   +11.12 -18.77 -8.62 +25.62 +5.33 -23.67
38 Oskar Tokarczuk OBJECTIVITY -0.07 336 +2.38 +1.38 +20.54 -19.90 +14.74 -15.05 -8.88 +20.12 -5.75 +23.25
39 Bartosz Ceglarski POMTECH -0.07 240 +11.03 -19.97 +8.91 -8.77   -17.46     -3.26 +5.74
40 Janusz Gawęcki ZIELONY -0.08 204   +2.27 -9.34 +9.38 -23.90   +15.81   +4.10 +5.38
41 Marek Wawrzyniak KONTRA -0.08 324 +24.59   -22.56 -1.06   -13.90   -8.96 +4.31 +16.31
42 Michał Kaleta BUKS -0.08 300 +6.24 +14.24 +12.97 -13.03   -21.97     -9.81 -22.06
43 Jacek Szczerbowski KONSTANTA -0.09 288 -23.20   +15.12   +9.27 -10.38 -1.84 -11.20 +0.02 -1.99
Ryszard Zwolak KONSTANTA -0.09 288 -23.20   +15.12   +9.27 -10.38 -1.84 -11.20 +0.02 -1.99
45 Bartosz Bunar OBJECTIVITY -0.11 276       +27.13   -0.74 -8.88 +20.12 -5.75 +23.25
46 Grzegorz Kułak CHEMIK -0.12 180                    
47 Marek Urbański SYNERGIA -0.15 324 -17.73 +13.27 -3.71 +6.01 -10.08 -6.08 -22.76 +0.24   +16.76
48 Grzegorz Zakrzewski POMTECH -0.18 264 +11.03 -19.97 +8.12   -22.96 -17.46 -8.39 -7.39 -3.26 +5.74
49 Błażej Krawczyk SFORA CIBORA -0.20 240     +13.80 -3.20 +2.09 -16.98 -26.23 +7.99 -8.03  
50 Ireneusz Kowalczyk SILESIA -0.21 204 -16.98 +3.02 +15.97 -5.03 +9.05 +2.05 +12.48 +3.48 -5.01 -17.01
51 Andrzej Lubojemski CZARNA PAPUGA -0.23 312 +17.25 +21.25 -10.38   +10.15 -26.10 -13.91   -22.08 -26.38
52 Maciej Racewicz OBJECTIVITY -0.24 180 +2.38 +1.38 +20.54 -19.90 +14.74 -15.05 -16.09 -5.77    
53 Andrzej Dudzik CZARNA PAPUGA -0.26 180 +17.25 +21.25   +0.99 +10.15   -13.91     -26.38
54 Jakub Jagodziński CHEMIK -0.29 264 +4.25   -4.97 +17.08   -4.62 -2.26   -6.09 -14.77
55 Marcin Bartoszewski VĘGORIA -0.29 300 +4.10 -5.81 -18.69 +2.31 -23.50 -25.04 -5.72 +3.37 +5.04 +14.03
56 Radosław Szymczak KONTRA -0.30 192   -0.95 +7.11   +19.10 +7.54 -6.69 +7.03    
57 Roman Szlachetka KONTRA -0.34 324 +15.10 -15.90   +5.71 -10.46   +24.54   +7.24 -19.76
58 Grzegorz Rewer EKO-RÓŻANKA -0.34 228 +2.38 -14.56   -12.73   -4.89 +5.46 +2.33   -9.97
59 Grzegorz Cieślak EKO-RÓŻANKA -0.39 228 +2.38 -14.56   -12.73   -4.89 +5.46 +2.33 -19.97  
60 Grzegorz Superson SYNERGIA -0.40 216 -17.73 +13.27           +0.24 -27.49  
61 Grzegorz Deptuła VĘGORIA -0.41 216 +4.10 -5.81 -18.69 +2.31   -25.04 -5.72 +3.37 +5.04  
62 Krzysztof Superson SYNERGIA -0.42 180     -3.71 +6.01 -10.08 -6.08        
63 Arkadiusz Poziemski OBJECTIVITY -0.42 216                    
64 Marcin Wiliński KONTRA -0.46 312   -0.95 +7.11   +19.10 +7.54 -6.69 +7.03    
65 Joanna Przytycka ABNEGAT -0.66 180 -22.11 -26.11   -7.97 -7.76   -28.15   +21.33 -22.24
 
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań
 
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 |
 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2 15-1 15-2
1 Jarosław Posłuszny CZARNA PAPUGA 0.90 48 -10.20                  
2 Tomasz Klukowski OBJECTIVITY 0.79 72 -9.05 +21.95 +8.18   +2.27       +21.60 +11.74
3 Wojciech Strzemecki ZIELONY 0.47 156 -1.74     +10.66   +21.25   +7.81   +15.10
4 Jarosław Kaczorowski CHEMIK 0.43 168 -2.39 +14.61   -24.68 -10.62   +29.52 -10.73   -3.34
5 Bartosz Matras CHEMIK 0.35 120 -2.39     -24.68 -10.62   +29.52 -10.73   -3.34
6 Kamil Walczyk ZIELONY 0.32 156 -1.74     +10.66   +21.25   +7.81   +15.10
7 Cezary Komajda CHEMIK 0.32 96   +14.61 -4.97              
8 Przemysław Zawada ZIELONY 0.29 156                    
9 Stefan Kowalczyk SILESIA 0.28 84                    
10 Zbigniew Borkowski POMTECH 0.27 96                    
11 Tomasz Pawluk EKO-RÓŻANKA 0.25 120     -13.26 +3.95 +24.16          
12 Marek Atalski CHEMIK 0.22 72   -18.75 -19.92   +21.83 +17.95   +4.74 +10.34  
Andrzej Kokoryka CHEMIK 0.22 72   -18.75 -19.92   +21.83 +17.95   +4.74 +10.34  
14 Adrian Bakalarz KONSTANTA 0.21 168 -5.03 -22.10   +9.48 -20.38 +14.99 +26.01 +3.05    
15 Mateusz Słuszniak SYNERGIA 0.20 96   -2.38     -26.88   +3.97      
16 Dorota Tokaj-Wojtczuk ABNEGAT 0.19 156   +25.25 +5.31   -8.69 -1.69   -0.90    
Rafał Wojtczuk ABNEGAT 0.19 156   +25.25 +5.31   -8.69 -1.69   -0.90    
18 Krzysztof Warzocha CHEMIK 0.16 144                    
19 Andrzej Sulima VĘGORIA 0.13 84                    
20 Jan Mazurkiewicz ABNEGAT 0.13 120 +15.02   -13.96 +3.04   -6.76   +11.54    
Marek Różański ABNEGAT 0.13 120 +15.02   -13.96 +3.04   -6.76   +11.54    
22 Jacek Bors POMTECH 0.11 132                    
23 Tomasz Derba KONTRA 0.08 84 +15.10 -15.90   +5.71 -10.46   +24.54   +7.24 -19.76
24 Przemysław Kurzak KONSTANTA 0.07 84 -5.03 -22.10   +9.48 -20.38 +14.99 +26.01 +3.05    
25 Tadeusz Kowalczewski ZIELONY 0.04 84   +2.27 -9.34     +2.61 +15.81   +4.10  
26 Maciej Czajkowski ABNEGAT 0.03 144             +1.54   -6.41 +21.84
Kazimierz Grzeszkowiak ABNEGAT 0.03 144             +1.54   -6.41 +21.84
28 Mieczysław Maciążek VĘGORIA 0.01 24                    
29 Jerzy Brzustowski EKO-RÓŻANKA -0.00 144     -13.26 +3.95 +24.16       -19.97 -9.97
30 Marek Blat KONSTANTA -0.01 132                    
31 Leszek Niemiec SILESIA -0.05 84                    
32 Piotr Lutostański SFORA CIBORA -0.07 48                    
33 Marcin Szymański SFORA CIBORA -0.08 168     +13.80 -3.20 +2.09 -16.98 -26.23 +7.99 -8.03  
34 Edward Warząchowski CZARNA PAPUGA -0.12 60     -10.38 -5.73   +23.72   +7.29 -22.08  
35 Jacek Grzelczak KONSTANTA -0.14 72                    
36 Filip Trojański SYNERGIA -0.14 168                    
37 Adam Pigulski SYNERGIA -0.17 144 -27.01   -15.67 +10.33   +2.48 +3.97   +4.16 -24.09
38 Bartosz Mer ABNEGAT -0.18 72                    
39 Elżbieta Waniurska CHEMIK -0.19 168                    
40 Jacek Czaykowski SKOBUD -0.22 108                    
41 Zbigniew Guła SILESIA -0.22 144                    
42 Stefan Skowron SKOBUD -0.28 144       -5.40   +12.08       -22.62
43 Waldemar Skóra INWIT -0.28 72 -9.69 +26.06   -9.90   -6.41 -14.69 -5.69    
Witold Turant INWIT -0.28 72 -9.69 +26.06   -9.90   -6.41 -14.69 -5.69    
45 Józef Myć CHEMIK -0.34 156 +4.25     +17.08   -4.62 -2.26   -6.09 -14.77
46 Andrzej Hycnar SKOBUD -0.41 120       -5.40   +12.08       -22.62
47 Piotr Zieliński ABNEGAT -0.42 132             -28.15   +21.33 -22.24
48 Paweł Szymonik EKO-RÓŻANKA -0.56 168                    
49 Szymon Superson SYNERGIA -0.61 144   -2.38 -15.67 +10.33     -22.76 -9.03 -27.49 +16.76
50 Marcin Terelak POMTECH -0.62 36     +8.12   -22.96     -7.39    
51 Igor Ciborowski ABNEGAT -0.64 120 -22.11 -26.11   -7.97 -7.76          
52 Rafał Niedzielski EKO-RÓŻANKA -0.66 84                    
53 Aron Shindler SYNERGIA -0.68 168 -27.01       -26.88 +2.48   -9.03 +4.16 -24.09
54 Zbigniew Papierniak SILESIA -1.01 84                    
55 Paweł Gałązka ABNEGAT -1.36 48                    
Włodzimierz Karłowicz ABNEGAT -1.36 48                    
57 Maciej Dobrzyński ZIELONY -1.59 24                    
58 Tomasz Kuś VĘGORIA -2.19 12                    

Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999
 Admin ©Jan Romański'2005, jfrteamy-ausbutler ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana 2021-06-14 o 15:19, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.