INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań

Butler znormalizowany w każdym segmencie wyliczany jest przez dodanie 50.0% średniego nieznormalizowanego wyniku na rozdanie przeciwników do własnego nieznormalizowanego wyniku pary na rozdanie.

Powyżej 24 IMP na segment, zalicza się jedynie 25.0% wyniku.

Wszystkie segmenty są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego wyniku przeciwników, wyniki ulegają więc zmianie z każdym rozegranym segmentem.

 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1 5-2
1 Bartosz Matras CHEMIK 1.22 48 +21.12 +14.12 +3.67 +19.73            
2 Konrad Ciborowski SFORA CIBORA 0.97 72 +29.47 +31.50   -7.25   +17.74   +6.69 -8.11  
Maciej Kędzierski SFORA CIBORA 0.97 72 +29.47 +31.50   -7.25   +17.74   +6.69 -8.11  
4 Patryk Kuczera-Dyga BUKS 0.90 48   +22.88 +0.89 +19.89 -0.65          
5 Jarosław Kaczorowski CHEMIK 0.84 84 +21.12 +14.12 +3.67 +19.73       +8.58 +2.11 +1.21
6 Mateusz Słuszniak SYNERGIA 0.82 60     +25.69 +5.71     -4.11   +14.47 +7.47
7 Zdzisław Beling INWIT 0.70 120 +3.89 +18.89 +4.38 +26.38 -4.11 +14.89 -19.88 +13.12 +18.71 +7.71
Janusz Makaruk INWIT 0.70 120 +3.89 +18.89 +4.38 +26.38 -4.11 +14.89 -19.88 +13.12 +18.71 +7.71
9 Grzegorz Bachanek POMTECH 0.70 72   -3.15 +22.58   +20.77 -17.48 +24.12 +3.50    
Sławomir Kutyła POMTECH 0.70 72   -3.15 +22.58   +20.77 -17.48 +24.12 +3.50    
11 Marek Skulimowski BUKS 0.63 108 +16.27 +22.88   +19.89 -0.65 +21.85 -18.70 +1.30 +3.00 +2.00
12 Andrzej Hermansdorfer BUKS 0.59 108 +16.27   +0.89 +14.84 +21.89 +21.85 -18.70 +1.30 +3.00 +2.00
13 Radosław Kozłowski VĘGORIA 0.56 108   -22.26 +21.89 +15.89 +1.75 +15.75 +27.00 -6.00 -0.57 +7.42
14 Piotr Walczak ZIELONY 0.54 72 -3.42   +21.52 -2.76   -10.00   +26.98 +6.60  
15 Henryk Łakomski VĘGORIA 0.49 96 +15.71 -20.29 +21.89   +1.75   +27.00 -6.00 -0.57 +7.42
16 Filip Trojański SYNERGIA 0.40 84   +6.34 +25.69   -10.08 +1.99 -4.11   +14.47 -0.39
17 Dariusz Kozłowski VĘGORIA 0.37 96 +15.71 -20.29   +15.89 -15.10 +15.75 +20.00 -14.00   +17.31
18 Dorota Tokaj-Wojtczuk ABNEGAT 0.36 60     +2.00 -20.00   +4.27     +21.10 +14.35
Rafał Wojtczuk ABNEGAT 0.36 60     +2.00 -20.00   +4.27     +21.10 +14.35
20 Andrzej Szymczak SILESIA 0.33 84   +20.91 -14.53 -14.50 +25.38   -2.26 +11.74   +0.78
Tomasz Wiśniewski SILESIA 0.33 84   +20.91 -14.53 -14.50 +25.38   -2.26 +11.74   +0.78
22 Krzysztof Czul SKOBUD 0.32 96     +24.17 +6.79 -16.42 -23.59 +9.16 +4.52 +15.50 +11.00
Janusz Wesołowski SKOBUD 0.32 96     +24.17 +6.79 -16.42 -23.59 +9.16 +4.52 +15.50 +11.00
24 Jacek Bors POMTECH 0.31 48   +20.37   -17.59 +10.21         +1.95
25 Stefan Kowalczyk SILESIA 0.30 84 +12.65 +22.15   -11.13   +13.75   -22.54 +6.44 +3.99
Zbigniew Mącior SILESIA 0.30 84 +12.65 +22.15   -11.13   +13.75   -22.54 +6.44 +3.99
27 Andrzej Iwański ZIELONY 0.29 96 -3.42   +21.52 -2.76 +6.00 -10.00 -17.33 +26.98 +6.60  
28 Bogdan Palikot CZARNA PAPUGA 0.27 96 +4.95 +8.69   +13.65 -9.53 -25.28 +21.59 +17.12 -5.29  
29 Janusz Gawęcki ZIELONY 0.24 60 +13.41 -10.42 -21.59           +10.74 +22.12
30 Krzysztof Śliwoń BUKS 0.22 108 -12.19 +23.81 +18.84   +21.89 +3.89 +12.90 -28.35 -14.00 -3.00
31 Błażej Krawczyk SFORA CIBORA 0.21 84     +21.84 +8.12 -3.91 +13.71 +10.44 -24.51   -8.11
Marcin Szymański SFORA CIBORA 0.21 84     +21.84 +8.12 -3.91 +13.71 +10.44 -24.51   -8.11
33 Grzegorz Zakrzewski POMTECH 0.20 72 +14.37   -13.00     -1.87   +26.50 -10.33 -1.27
34 Grzegorz Kułak CHEMIK 0.20 96 -23.50   +16.95   +8.60 +24.35 +1.58 +8.58 -10.84 -6.76
35 Adam Strzelecki POMTECH 0.20 72 +14.37 +20.37   -17.59 +10.21   -9.00   -4.27  
36 Michał Kaleta BUKS 0.16 108 -12.19 +23.81 +18.84 +14.84   +3.89 +12.90 -28.35 -14.00 -3.00
37 Przemysław Zawada ZIELONY 0.14 72   +3.00   +12.76 +10.12 -11.50 +4.95 -9.05    
38 Marek Blat KONSTANTA 0.12 72 +5.71 +10.94 -18.31   +17.89   -1.53 -5.70    
Jerzy Skwark KONSTANTA 0.12 72 +5.71 +10.94 -18.31   +17.89   -1.53 -5.70    
40 Elżbieta Waniurska CHEMIK 0.12 84 -23.50   +16.95   +8.60 +24.35 +1.58   -10.84 -6.76
41 Joanna Przytycka ABNEGAT 0.12 60 -17.11 -14.11   +11.00     +23.56 +3.56    
Piotr Zieliński ABNEGAT 0.12 60 -17.11 -14.11   +11.00     +23.56 +3.56    
43 Zbigniew Borkowski POMTECH 0.11 84 -4.15   -13.00 +13.00   -1.87   +26.50 -10.33 -1.27
44 Jan Mazurkiewicz ABNEGAT 0.09 60 -1.16 -29.41     +17.35   -11.29 +29.96    
Marek Różański ABNEGAT 0.09 60 -1.16 -29.41     +17.35   -11.29 +29.96    
46 Kamil Walczyk ZIELONY 0.09 84   +3.00   +12.76 +10.12 -11.50 +4.95 -9.05   -3.08
47 Mirosław Sady CZARNA PAPUGA 0.08 108 +4.95 +8.69 -24.36 -6.11 -3.50   +21.59 +17.12 -11.06 +1.07
48 Stanisław Pająk ZIELONY 0.03 84 +13.41 -10.42 -21.59   +6.00   -17.33   +10.74 +22.12
49 Ryszard Rosikiewicz OBJECTIVITY -0.01 120 +15.30 +12.30 +2.73 -16.01 +6.00 -13.00 -18.11 +13.35 +2.12 -5.88
50 Bartosz Ceglarski POMTECH -0.04 60 -4.15     +13.00     -9.00   -4.27 +1.95
51 Zbigniew Guła SILESIA -0.06 72 +1.91   +2.87   -22.66 -15.66 +18.09   +10.99  
Leszek Niemiec SILESIA -0.06 72 +1.91   +2.87   -22.66 -15.66 +18.09   +10.99  
53 Sławomir Czech EKO-RÓŻANKA -0.07 84 +26.28 +11.52   -7.00 -23.30     -16.15 +16.00 -13.00
Wojciech Okuniewski EKO-RÓŻANKA -0.07 84 +26.28 +11.52   -7.00 -23.30     -16.15 +16.00 -13.00
55 Krzysztof Warzocha CHEMIK -0.09 84   -26.50   +15.95 +1.74 -11.63 +12.41 -1.59 +2.11  
56 Jakub Jagodziński CHEMIK -0.10 84   -26.50   +15.95 +1.74 -11.63 +12.41 -1.59   +1.21
57 Marcin Bartoszewski VĘGORIA -0.11 108 -12.44   -7.65 +19.35 -15.10 -2.62 +20.00 -14.00 -16.69 +17.31
58 Jacek Szczerbowski KONSTANTA -0.15 96 -13.06     +18.92 -27.59 +24.89 -13.50 +0.50 +2.75 -7.66
Ryszard Zwolak KONSTANTA -0.15 96 -13.06     +18.92 -27.59 +24.89 -13.50 +0.50 +2.75 -7.66
60 Jacek Grzelczak KONSTANTA -0.17 72   -3.26 +12.99 -14.05   -3.09     -16.88 +12.12
Michał Wróbel KONSTANTA -0.17 72   -3.26 +12.99 -14.05   -3.09     -16.88 +12.12
62 Marek Tyran INWIT -0.22 120 -8.65 -28.90 -9.25 -11.70 +13.84 +21.09 -19.65 +14.35 +0.56 +1.56
Piotr Żak INWIT -0.22 120 -8.65 -28.90 -9.25 -11.70 +13.84 +21.09 -19.65 +14.35 +0.56 +1.56
64 Tadeusz Kowalczewski ZIELONY -0.26 12                   -3.08
65 Roman Szlachetka KONTRA -0.31 120 -2.00 -17.00 -20.88 -14.94 -21.41 -5.29 +13.89 +22.56 +25.25 -17.25
Marek Wawrzyniak KONTRA -0.31 120 -2.00 -17.00 -20.88 -14.94 -21.41 -5.29 +13.89 +22.56 +25.25 -17.25
67 Grzegorz Deptuła VĘGORIA -0.33 60 -12.44   -7.65 +19.35   -2.62     -16.69  
68 Bartosz Bunar OBJECTIVITY -0.35 120 -1.10 +27.15 -21.29 -15.58 -18.00 -25.25 +2.35 +13.35 +2.12 -5.88
69 Przemysław Gałek SFORA CIBORA -0.35 84 -17.13 -10.13 +19.75   -12.26   -22.31   +22.66 -10.35
Rafał Synowiec SFORA CIBORA -0.35 84 -17.13 -10.13 +19.75   -12.26   -22.31   +22.66 -10.35
71 Arkadiusz Poziemski OBJECTIVITY -0.39 120 +15.30 +12.30 +2.73 -16.01 +6.00 -13.00 -18.11 -28.36 +12.27 -19.65
72 Andrzej Lubojemski CZARNA PAPUGA -0.46 96 -15.52 -21.08 +2.91 -6.11   +8.50 -11.25 +21.84   -23.81
73 Andrzej Hycnar SKOBUD -0.47 84 -4.33 -21.05 -7.63   +24.91 -0.00 -3.48   -27.62  
Adam Krysa SKOBUD -0.47 84 -4.33 -21.05 -7.63   +24.91 -0.00 -3.48   -27.62  
75 Andrzej Dudzik CZARNA PAPUGA -0.49 108 -15.52 -21.08 +2.91   -3.50 +8.50 -11.25 +21.84 -11.06 -23.81
76 Maciej Czajkowski ABNEGAT -0.53 60     +5.00   -1.88 -15.94     -30.61 +11.89
Kazimierz Grzeszkowiak ABNEGAT -0.53 60     +5.00   -1.88 -15.94     -30.61 +11.89
78 Marek Urbański SYNERGIA -0.57 96 +1.75 -15.88 -23.29   -20.56 +17.69 -3.09 -7.11 -4.25  
79 Grzegorz Cieślak EKO-RÓŻANKA -0.59 72 -9.48   -25.88 +9.50   -15.27 +5.37   -6.59  
Grzegorz Rewer EKO-RÓŻANKA -0.59 72 -9.48   -25.88 +9.50   -15.27 +5.37   -6.59  
81 Szymon Superson SYNERGIA -0.62 60 -30.88     +5.71   +1.99   -21.35   +7.47
82 Jacek Czaykowski SKOBUD -0.65 60 -14.27 -23.77   -18.40       +13.28   +4.12
Stefan Skowron SKOBUD -0.65 60 -14.27 -23.77   -18.40       +13.28   +4.12
84 Rafał Niedzielski EKO-RÓŻANKA -0.66 84   -11.79 -24.50   +18.67 +11.67 -24.40 -28.13   +3.41
Paweł Szymonik EKO-RÓŻANKA -0.66 84   -11.79 -24.50   +18.67 +11.67 -24.40 -28.13   +3.41
86 Krzysztof Kleinrok CZARNA PAPUGA -0.69 72     -24.36 +13.65 -9.53 -25.28     -5.29 +1.07
87 Grzegorz Superson SYNERGIA -0.71 96 +1.75 -15.88 -23.29 -17.26 -20.56 +17.69 -3.09 -7.11    
88 Radosław Szymczak KONTRA -0.72 120 +3.00 +23.25 +2.27 -24.73 +1.99 -21.94 -10.16 -19.57 -23.38 -16.62
Marcin Wiliński KONTRA -0.72 120 +3.00 +23.25 +2.27 -24.73 +1.99 -21.94 -10.16 -19.57 -23.38 -16.62
90 Oskar Tokarczuk OBJECTIVITY -0.73 120 -1.10 +27.15 -21.29 -15.58 -18.00 -25.25 +2.35 -28.36 +12.27 -19.65
91 Krzysztof Superson SYNERGIA -0.93 84 -30.88 +6.34   -17.26 -10.08     -21.35 -4.25 -0.39
92 Tomasz Kuś VĘGORIA -1.86 12   -22.26                

Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999
 Admin ©Jan Romański'2005, jfrteamy-ausbutler ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana 2020-10-09 o 00:11, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.