INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO

Butler znormalizowany w każdym segmencie wyliczany jest przez dodanie 50.0% średniego nieznormalizowanego wyniku na rozdanie przeciwników do własnego nieznormalizowanego wyniku pary na rozdanie.

Powyżej 24 IMP na segment, zalicza się jedynie 25.0% wyniku.

Wszystkie segmenty są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego wyniku przeciwników, wyniki ulegają więc zmianie z każdym rozegranym segmentem.

 
Poprzednia runda: | dmp202021_1n_z1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 |
 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2 15-1 15-2
1 Dominik Filipowicz N: GOLDBECK COMFORT SA AZ 1.08 192                    
2 Andrzej Pękala N: STRACHOTA KS AZS 1.02 60 +10.06 +24.61     -2.38       +25.24 +3.51
3 Paweł Małecki N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.94 108                    
4 Ewa Miszewska N: TRANSFER PAB 0.84 132     +6.55 +6.55   +23.07 +23.14   +8.20 +4.28
Jacek Dmowski N: TRANSFER PAB 0.84 132     +6.55 +6.55   +23.07 +23.14   +8.20 +4.28
6 Jarosław Cieślak N: GOLDBECK COMFORT SA AZ 0.84 192                    
7 Cezary Mroczek N: STRACHOTA KS AZS 0.73 36         -2.38       +25.24 +3.51
8 Radosław Szczepański N: EKO-TECH JANTAR 0.71 96                    
9 Tomasz Klukowski S: OBJECTIVITY 0.68 72 -11.58 +18.42 +9.33   -8.12       +23.73 +17.32
10 Paweł Jassem N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.68 96   +24.63         -20.39      
11 Zdzisław Beling S: INWIT 0.59 324     -14.52 -9.52 +21.19 +6.19 -2.43   +23.38 -24.84
Janusz Makaruk S: INWIT 0.59 324     -14.52 -9.52 +21.19 +6.19 -2.43   +23.38 -24.84
13 Jarosław Posłuszny S: CZARNA PAPUGA 0.59 48 -12.10                  
14 Andrzej Wilemski N: EKO-TECH JANTAR 0.59 72                    
15 Piotr Walczak S: ZIELONY 0.58 204 +2.58 +1.58 -4.98   +7.34   +14.69 -25.06    
16 Wojciech Strzemecki S: ZIELONY 0.57 156 -1.12     +9.90   +18.34   +20.64   +22.65
17 Stefan Kowalczyk S: SILESIA 0.54 84                    
18 Marek Markowski N: UKB KLEKS 0.53 168 +13.55 -8.28 +2.55 +11.06       +17.30 +19.84 +12.81
19 Paweł Chindelewicz N: GTB SDK 0.52 144   +20.28 +18.51   +8.04 -0.96   -9.28   -9.82
20 Kamil Walczyk S: ZIELONY 0.49 156 -1.12     +9.90   +18.34   +20.64   +22.65
21 Adam Waszkiewicz N: ERBUD AZS Wratislavia 0.47 60                    
22 Andrzej Iwański S: ZIELONY 0.47 252 +2.58 +1.58 -4.98   +7.34   +14.69 -25.06 -11.62  
23 Henryk Łakomski S: VĘGORIA 0.46 276   +21.87 -6.43   +1.41 +27.82 +22.08 +9.77 -1.27 -7.27
24 Ilya Shpuntou N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.46 204 -11.60 +24.15 -15.19 -25.66   -10.72 +4.55 +5.62 +11.89 +3.68
25 Mirosław Sady S: CZARNA PAPUGA 0.44 300 -12.10 -19.36 +24.84   +28.25     +27.36 -17.90 +30.73
26 Dorota Tokaj-Wojtczuk S: ABNEGAT 0.43 156   +24.41 +4.73   +5.45 -3.55   +8.87    
Rafał Wojtczuk S: ABNEGAT 0.43 156   +24.41 +4.73   +5.45 -3.55   +8.87    
28 Tadeusz Masłowski N: UNIA WINKHAUS 0.39 24                    
Sławomir Polak N: UNIA WINKHAUS 0.39 24                    
30 Bartosz Stępień N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.39 168 +5.63 +24.15 -15.19   +20.28 -15.11   +5.62 +11.89 +3.68
31 Aleksander Poznysz N: INVENIO SZLEM 0.38 168   -21.10 +7.03   -12.28 -7.45 +23.65 +10.24 +13.63  
32 Przemysław Zawada S: ZIELONY 0.37 156                    
33 Patryk Kuczera-Dyga S: BUKS 0.37 204 +19.45 +0.45 +2.19   -5.27 +20.31 +0.46 +5.52 -3.59  
34 Krzysztof Kleinrok S: CZARNA PAPUGA 0.36 276   -19.36   -2.43 +28.25 +22.98 +2.93 -3.07   +30.73
35 Michał Wróbel S: KONSTANTA 0.36 216   +0.73 +19.48 +14.48         +2.41 +14.41
36 Andrzej Wasylko N: FIORI GIFTS GCKiB 0.35 72                    
Lena Leszczyńska N: FIORI GIFTS GCKiB 0.35 72                    
38 Radosław Kozłowski S: VĘGORIA 0.35 288 +24.91 +21.87 -6.43 -17.43 +1.41 +27.82     -1.27 -7.27
39 Andrzej Jeleniewski N: UKB KLEKS 0.35 180 +13.55 -8.28 +2.55 +11.06     -16.70 +17.30 +19.84  
40 Jakub Wojcieszek N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.33 120 -11.60 +24.63 +8.58 +7.58 +23.39 -10.72 +4.55 -8.39 -19.32 +20.89
41 Zofia Miechowicz N: AZS UZ 0.32 60                    
42 Tomasz Pawluk S: EKO-RÓŻANKA 0.31 120     -17.42 +2.14 +26.81          
43 Cezary Komajda S: CHEMIK 0.31 96   +9.93 -6.64              
44 Dariusz Kozłowski S: VĘGORIA 0.30 240 +24.91     -17.43 -26.09   +22.08 +9.77   +3.90
45 Maciej Kędzierski S: SFORA CIBORA 0.29 228 -9.90 -0.90   +10.06   +24.93   -16.49   -2.25
46 Janusz Kościelny N: STARKA PAB 0.29 120                    
47 Grzegorz Bajek N: GOLDBECK COMFORT SA AZ 0.28 108                    
48 Marek Skulimowski S: BUKS 0.26 324 +19.45 +0.45   -7.81 -18.69 +20.31 +12.41 -25.04 -3.59 -5.59
49 Bernard Jadczak N: ERBUD AZS Wratislavia 0.26 188                    
50 Zbigniew Mącior S: SILESIA 0.25 288 -4.59 -13.59 +9.43 +19.89 +13.06 +7.90 +6.48 +27.35 -1.43 +22.57
51 Jarosław Kaczorowski S: CHEMIK 0.25 168 -6.07 +9.93   -25.09 -22.27   +28.13 +0.88   +0.31
52 Zbigniew Borkowski S: POMTECH 0.25 96                    
53 Jakub Domeracki N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.25 48 +5.63                  
54 Mateusz Słuszniak S: SYNERGIA 0.24 96   -1.49     -19.90   -0.27      
55 Natalia Sakowska N: FIORI GIFTS GCKiB 0.23 84                    
Piotr Butryn N: FIORI GIFTS GCKiB 0.23 84                    
57 Konrad Ciborowski S: SFORA CIBORA 0.23 240 -9.90 -0.90   +10.06   +24.93   -16.49   -2.25
58 Łukasz Gaweł N: ERBUD AZS Wratislavia 0.22 164                    
59 Marek Atalski S: CHEMIK 0.22 72   -16.66 -17.58   +26.52 +15.42   -6.42 +14.26  
Andrzej Kokoryka S: CHEMIK 0.22 72   -16.66 -17.58   +26.52 +15.42   -6.42 +14.26  
61 Wojciech Bondarewicz N: AD 0.20 216                    
62 Krzysztof Czul S: SKOBUD 0.20 300 +5.12 -3.17 -18.66 +10.93 +11.36 -1.09 -25.96 +1.29 +19.73  
Janusz Wesołowski S: SKOBUD 0.20 300 +5.12 -3.17 -18.66 +10.93 +11.36 -1.09 -25.96 +1.29 +19.73  
64 Przemysław Saliński N: INVENIO SZLEM 0.20 240 -3.11 +13.89 +2.06 -8.97 +9.55 -7.45 -0.70 -2.49 +18.40 -10.60
65 Przemysław Kubicki N: ERBUD AZS Wratislavia 0.19 108                    
66 Mariusz Ilnicki N: INVENIO SZLEM 0.18 192 -3.11 +13.89 +2.06 -8.97 +9.55   -0.70   +18.40 -10.60
67 Andrzej Hermansdorfer S: BUKS 0.18 288     +2.19 -7.81 -5.27 -22.60 +0.46 +5.52   -5.59
68 Tomasz Woźniak N: EKO-TECH JANTAR 0.18 192                    
69 Jerzy Skwark S: KONSTANTA 0.18 192   +0.73 +19.48 +14.48         +2.41 +14.41
70 Piotr Korecki N: AZS UZ 0.18 156                    
71 Jan Mazurkiewicz S: ABNEGAT 0.17 120 +16.27   -11.69 +5.31   -6.43   +1.41    
Marek Różański S: ABNEGAT 0.17 120 +16.27   -11.69 +5.31   -6.43   +1.41    
73 Tadeusz Kaczanowski N: AD 0.17 204                    
74 Jerzy Masłoń N: EKO-TECH JANTAR 0.17 168                    
75 Piotr Kulesza N: AD 0.16 192                    
76 Jarosław Jurkiewicz S: SKOBUD 0.16 192 +1.32 +2.32 +18.70   -25.33   -0.85 +8.38 -3.58 -9.58
77 Stanisław Janik N: KŁODAWKA KART-EL 0.15 216 +6.03 +12.06 +2.62 +11.30 +13.61 -7.94 -15.16 +10.81    
Jerzy Nowak N: KŁODAWKA KART-EL 0.15 216 +6.03 +12.06 +2.62 +11.30 +13.61 -7.94 -15.16 +10.81    
79 Karol Filipowicz N: UKB KLEKS 0.15 72                   +12.81
80 Jacek Bors S: POMTECH 0.15 132                    
81 Jarosław Ostrowski N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.15 84     +8.58 +7.58 +23.39   -20.39 -8.39 -19.32 +20.89
82 Marcin Szymański S: SFORA CIBORA 0.15 168     +12.90 -4.10 +19.61 -17.77 -26.68 +18.59 -0.27  
83 Marek Witek N: GTB SDK 0.14 204 +16.28   -6.76 -5.76     -17.45 +22.30 -7.97 -8.97
84 Adrian Bakalarz S: KONSTANTA 0.14 168 -8.27 -19.57   +5.10 -28.74 +13.59 +26.49 -6.36    
85 Andrzej Łagosz N: AZS UZ 0.14 60                    
86 Marcin Dobrowolski N: TRANSFER PAB 0.13 120     -1.28   +7.68 +9.40   +6.03 +11.28  
Anna Maduzia N: TRANSFER PAB 0.13 120     -1.28   +7.68 +9.40   +6.03 +11.28  
88 Bogdan Palikot S: CZARNA PAPUGA 0.13 264     +24.84 -1.41   -25.57 +2.93 +27.36 -17.90  
89 Bartosz Matras S: CHEMIK 0.13 120 -6.07     -25.09 -22.27   +28.13 +0.88   +0.31
90 Wojciech Okuniewski S: EKO-RÓŻANKA 0.13 192 -7.85 +18.38 +19.88   -3.68 -14.88 -9.28 +27.48 +11.69 -13.31
91 Paweł Gruszczyński N: UNIA WINKHAUS 0.13 192                    
Sławomir Piechocki N: UNIA WINKHAUS 0.13 192                    
93 Krzysztof Warzocha S: CHEMIK 0.12 144                    
94 Krzysztof Mielnik N: GTB SDK 0.12 84 +23.14 -22.11   +27.27 +6.63 -23.62 +15.72   -16.94  
95 Ryszard Pałasz N: AD 0.12 192                    
96 Jerzy Kullass S: KONTRA 0.12 204 +24.20   -22.54 +1.35   -13.13   -17.69 +10.45 +19.45
97 Piotr Jassem N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P 0.09 120       -25.66 +20.28 -15.11        
98 Piotr Brzeziński N: ANNEBERG 0.08 192 -3.16 -20.57     -6.16 +24.09 +4.40 +2.40 -11.96 -2.94
Witold Miłoszewski N: ANNEBERG 0.08 192 -3.16 -20.57     -6.16 +24.09 +4.40 +2.40 -11.96 -2.94
100 Ryszard Rosikiewicz S: OBJECTIVITY 0.08 360 -11.58 +18.42 +9.33 +26.29 -8.12 +1.88 -12.17 -17.88 +23.73 +17.32
101 Tadeusz Kowalczewski S: ZIELONY 0.06 84   +3.88 -11.10     +4.93 +11.64   +11.15  
102 Krzysztof Dziekański N: INVENIO SZLEM 0.06 72 -8.10     -8.94   +7.72   -2.49 +13.63 +2.63
103 Adam Krysa S: SKOBUD 0.06 276 +1.32 +2.32 +18.70   -25.33   -0.85 +8.38 -3.58 -9.58
104 Piotr Ratajski N: STRACHOTA KS AZS 0.06 92 +10.06 +24.61     -17.70 -18.51 +16.04 -10.96    
105 Jacek Szczerbowski S: KONSTANTA 0.05 288 -22.61   +14.10   +18.57 -9.49 -2.57 -0.10 +6.23 +7.64
Ryszard Zwolak S: KONSTANTA 0.05 288 -22.61   +14.10   +18.57 -9.49 -2.57 -0.10 +6.23 +7.64
107 Adam Strzelecki S: POMTECH 0.04 192     +10.83 -6.88     -10.07      
108 Anna Kręglewska-Wnuk N: TRANSFER PAB 0.04 120       -10.28 +16.57   +16.83 -13.94   -0.80
Tomasz Wnuk N: TRANSFER PAB 0.04 120       -10.28 +16.57   +16.83 -13.94   -0.80
110 Leszek Niemiec S: SILESIA 0.04 84                    
111 Bartosz Ceglarski S: POMTECH 0.03 240 +13.36 -16.64 +10.83 -6.88   -14.62     +3.58 +9.58
112 Andrzej Sulima S: VĘGORIA 0.03 84                    
113 Maciej Fularz N: AZS UZ 0.03 36                    
114 Marek Tyran S: INWIT 0.03 324 +11.90 +2.90 -13.59   +19.46     -26.68 +19.71 +25.66
Piotr Żak S: INWIT 0.03 324 +11.90 +2.90 -13.59   +19.46     -26.68 +19.71 +25.66
116 Marek Wawrzyniak S: KONTRA 0.03 324 +24.20   -22.54 +1.35   -13.13   -17.69 +10.45 +19.45
117 Tomasz Bartnicki N: AZS UZ 0.02 132                    
118 Przemysław Piotrowski N: ERBUD AZS Wratislavia 0.02 116                    
119 Robert Biel N: AZS UZ 0.01 168                    
120 Jarosław Bartosiński N: GTB SDK 0.01 180 +16.28   -6.76 -5.76     -17.45 +22.30 -7.97 -8.97
121 Mieczysław Maciążek S: VĘGORIA 0.00 24                    
122 Błażej Krawczyk S: SFORA CIBORA -0.01 240     +12.90 -4.10 +19.61 -17.77 -26.68 +18.59 -0.27  
123 Michał Wittenbeck N: ERBUD AZS Wratislavia -0.01 20                    
124 Jerzy Brzustowski S: EKO-RÓŻANKA -0.02 144     -17.42 +2.14 +26.81       -23.14 -16.64
125 Rafał Synowiec S: SFORA CIBORA -0.02 252 +8.10 -26.15 -2.36   +6.93   +7.51   +3.43 +9.43
126 Grażyna Busse N: FIORI GIFTS GCKiB -0.02 84                    
Piotr Busse N: FIORI GIFTS GCKiB -0.02 84                    
128 Oskar Tokarczuk S: OBJECTIVITY -0.02 336 +6.72 +0.72 +18.38 -20.85 +25.33 -12.86 -11.68 +28.07 -11.66 +13.34
129 Michał Kaleta S: BUKS -0.02 300 +4.57 +13.57 +16.88 -8.12   -22.60     -1.52 -13.52
130 Andrzej Szepczyński N: TRANSFER PAB -0.03 60                    
Tomasz Twaróg N: TRANSFER PAB -0.03 60                    
132 Andrzej Szymczak S: SILESIA -0.03 276 -4.59 -13.59 +9.43 +19.89 +13.06 +7.90 +6.48 +27.35 -1.43 +22.57
133 Przemysław Gałek S: SFORA CIBORA -0.04 264 +8.10 -26.15 -2.36   +6.93   +7.51   +3.43 +9.43
134 Sławomir Czech S: EKO-RÓŻANKA -0.04 276 -7.85 +18.38 +19.88   -3.68 -14.88 -9.28 +27.48 +11.69 -13.31
135 Adam Marcinowski N: STRACHOTA KS AZS -0.05 164 +4.55 -12.45             -9.49 -19.76
Małgorzata Turska-Marcinowska N: STRACHOTA KS AZS -0.05 164 +4.55 -12.45             -9.49 -19.76
137 Waldemar Skóra S: INWIT -0.06 72 -8.27 +25.98   -5.13   -2.55 -18.55 +4.45    
Witold Turant S: INWIT -0.06 72 -8.27 +25.98   -5.13   -2.55 -18.55 +4.45    
139 Bartosz Bunar S: OBJECTIVITY -0.06 276       +26.29   +1.88 -11.68 +28.07 -11.66 +13.34
140 Mirosław Szaliński N: GTB SDK -0.06 180 +23.14 -22.11   +27.27 +6.63 -23.62 +15.72   -16.94  
141 Maciej Wręczycki N: GOLDBECK COMFORT SA AZ -0.06 132                    
142 Maciej Czajkowski S: ABNEGAT -0.06 144             +2.41   -11.55 +11.45
Kazimierz Grzeszkowiak S: ABNEGAT -0.06 144             +2.41   -11.55 +11.45
144 Krzysztof Śliwoń S: BUKS -0.07 324 +4.57 +13.57 +16.88 -8.12 -18.69   +12.41 -25.04 -1.52 -13.52
145 Grzegorz Bachanek S: POMTECH -0.07 240 -7.58 -1.58   -12.69 +23.29 +3.15 +9.34 -27.41 -19.12 +11.14
Sławomir Kutyła S: POMTECH -0.07 240 -7.58 -1.58   -12.69 +23.29 +3.15 +9.34 -27.41 -19.12 +11.14
147 Przemysław Błaszczyk N: AZS UZ -0.08 180                    
148 Stanisław Pająk S: ZIELONY -0.09 204       +11.72 -26.80 +4.93     -11.62 +0.29
149 Grzegorz Kułak S: CHEMIK -0.09 180                    
150 Maciej Sobieralski N: STARKA PAB -0.10 192 -24.41 +20.84 +0.04 +8.04 -23.26 +15.69     -4.01 -0.70
151 Adam Pigulski S: SYNERGIA -0.11 144 -25.16   -19.59 +5.41   +1.10 -0.27   +9.43 -13.57
152 Bartosz Mer S: ABNEGAT -0.11 72                    
153 Grzegorz Zakrzewski S: POMTECH -0.11 264 +13.36 -16.64 +6.32   -27.12 -14.62 -10.07 +3.93 +3.58 +9.58
154 Marek Blat S: KONSTANTA -0.13 132                    
155 Stefan Skowron S: SKOBUD -0.14 144       -2.30   +11.42       -12.28
156 Andrzej Hycnar S: SKOBUD -0.14 120       -2.30   +11.42       -12.28
157 Janusz Gawęcki S: ZIELONY -0.15 204   +3.88 -11.10 +11.72 -26.80   +11.64   +11.15 +0.29
158 Jacek Czaykowski S: SKOBUD -0.15 108                    
159 Tomasz Derba S: KONTRA -0.15 84 +16.77 -14.23   +1.52 -19.59   +25.56   +0.57 -23.43
160 Piotr Lutostański S: SFORA CIBORA -0.15 48                    
161 Remigiusz Kaźmierczak N: STRACHOTA KS AZS -0.16 132           -10.38 -5.37 -3.37    
Tomasz Klimczak N: STRACHOTA KS AZS -0.16 132           -10.38 -5.37 -3.37    
163 Tomasz Wiśniewski S: SILESIA -0.16 276 -18.77 +0.23 +18.73 -3.27 -4.36 +4.64 +17.10 -5.90 -11.41 -20.41
164 Piotr Klubiński N: INVENIO SZLEM -0.17 204 -8.10 -21.10 +7.03 -8.94 -12.28 +7.72 +23.65 +10.24   +2.63
165 Elżbieta Waniurska S: CHEMIK -0.17 168                    
166 Maciej Racewicz S: OBJECTIVITY -0.17 180 +6.72 +0.72 +18.38 -20.85 +25.33 -12.86 -12.17 -17.88    
167 Zbigniew Guła S: SILESIA -0.17 144                    
168 Edward Warząchowski S: CZARNA PAPUGA -0.20 60     -8.49 -2.43   +22.98   -3.07 -21.02  
169 Filip Trojański S: SYNERGIA -0.20 168                    
170 Przemysław Kurzak S: KONSTANTA -0.21 84 -8.27 -19.57   +5.10 -28.74 +13.59 +26.49 -6.36    
171 Jacek Grzelczak S: KONSTANTA -0.21 72                    
172 Aleksander Kud N: AZS UZ -0.21 168                    
173 Aleksander Kasprzak N: GTB SDK -0.22 168   +20.28 +18.51   +8.04 -0.96   -9.28   -9.82
174 Marek Urbański S: SYNERGIA -0.22 324 -20.43 +10.57 -2.07 +7.64 -19.52 -4.52 -22.44 -9.69   +7.24
175 Marek Czerepak N: GOLDBECK COMFORT SA AZ -0.22 144                    
Tomasz Spodenkiewicz N: GOLDBECK COMFORT SA AZ -0.22 144                    
177 Marcin Pędziński N: STARKA PAB -0.23 156 -24.41 +20.84 +0.04 +8.04 -23.26 +15.69        
178 Andrzej Lubojemski S: CZARNA PAPUGA -0.24 312 +20.06 +21.56 -8.49   -0.57 -25.57 -13.39   -21.02 -27.15
179 Przemysław Machowczyk N: STARKA PAB -0.25 216 -19.42 -23.19 +2.40 -18.60 -22.31 +9.30     -14.38 -2.01
180 Jakub Jagodziński S: CHEMIK -0.25 264 +6.34   -6.64 +18.42   -5.28 -0.42   -13.17 -21.38
181 Mirosław Fechner N: ERBUD AZS Wratislavia -0.25 144                    
182 Ireneusz Kowalczyk S: SILESIA -0.28 204 -18.77 +0.23 +18.73 -3.27 -4.36 +4.64 +17.10 -5.90 -11.41 -20.41
183 Maciej Rochowicz N: INVENIO SZLEM -0.28 84                    
184 Piotr Zieliński S: ABNEGAT -0.30 132             -29.38   +22.90 -12.67
185 Krzysztof Superson S: SYNERGIA -0.31 180     -2.07 +7.64 -19.52 -4.52        
186 Tadeusz Szwenkel N: EKO-TECH JANTAR -0.33 132                    
187 Mieczysław Stefański N: ANNEBERG -0.33 144     -3.11 -11.11 -9.19 -0.19 -19.43 +7.57    
Jarosław Wachnowski N: ANNEBERG -0.33 144     -3.11 -11.11 -9.19 -0.19 -19.43 +7.57    
189 Radosław Szymczak S: KONTRA -0.33 192   -2.11 +4.88   +26.12 +7.41 -10.27 +15.90    
190 Roman Szlachetka S: KONTRA -0.33 324 +16.77 -14.23   +1.52 -19.59   +25.56   +0.57 -23.43
191 Michał Dembiński N: STARKA PAB -0.34 84                 -4.01 -0.70
192 Michał Robak N: ERBUD AZS Wratislavia -0.35 132                    
193 Józef Myć S: CHEMIK -0.35 156 +6.34     +18.42   -5.28 -0.42   -13.17 -21.38
194 Roch Rupniewski N: EKO-TECH JANTAR -0.35 120                    
195 Karol Szwenkel N: EKO-TECH JANTAR -0.38 96                    
196 Artur Wójcik N: UKB KLEKS -0.38 180 -8.28 -7.45 -9.39 +7.55     -16.70 -8.38 +5.58 +6.58
197 Marcin Bartoszewski S: VĘGORIA -0.38 300 +5.87 -1.52 -22.55 -0.55 -26.09 -24.73 -1.43 -8.22 -1.69 +3.90
198 Andrzej Aleksandrzak N: UKB KLEKS -0.40 204 -8.28 -7.45 -9.39 +7.55     -21.26 -8.38 +5.58 +6.58
199 Andrzej Dudzik S: CZARNA PAPUGA -0.41 180 +20.06 +21.56   -1.41 -0.57   -13.39     -27.15
200 Grzegorz Deptuła S: VĘGORIA -0.41 216 +5.87 -1.52 -22.55 -0.55   -24.73 -1.43 -8.22 -1.69  
201 Tomasz Osiński N: EKO-TECH JANTAR -0.42 84                    
202 Jacek Szwed N: STRACHOTA KS AZS -0.43 68         -17.70 -18.51 +16.04 -10.96    
203 Aron Shindler S: SYNERGIA -0.45 168 -25.16       -19.90 +1.10   +2.73 +9.43 -13.57
204 Grzegorz Superson S: SYNERGIA -0.46 216 -20.43 +10.57           -9.69 -29.01  
205 Marcin Wiliński S: KONTRA -0.46 312   -2.11 +4.88   +26.12 +7.41 -10.27 +15.90    
206 Jacek Zalewski N: KŁODAWKA KART-EL -0.47 96 -14.94 +0.03 -5.01 -5.01 -12.45 +5.17 +13.58 -26.17    
207 Marcin Terelak S: POMTECH -0.47 36     +6.32   -27.12     +3.93    
208 Paweł Szymonik S: EKO-RÓŻANKA -0.47 168                    
209 Grzegorz Rewer S: EKO-RÓŻANKA -0.48 228 +4.29 -11.00   -13.12   -7.95 +6.62 -8.98   -16.64
210 Arkadiusz Poziemski S: OBJECTIVITY -0.49 216                    
211 Rafał Niedzielski S: EKO-RÓŻANKA -0.50 84                    
212 Grzegorz Cieślak S: EKO-RÓŻANKA -0.51 228 +4.29 -11.00   -13.12   -7.95 +6.62 -8.98 -23.14  
213 Ewa Rodziewicz-Bielewicz N: UNIA WINKHAUS -0.63 192                    
214 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz N: UNIA WINKHAUS -0.67 192                    
215 Joanna Przytycka S: ABNEGAT -0.67 180 -25.59 -27.09   -12.10 -16.43   -29.38   +22.90 -12.67
216 Szymon Superson S: SYNERGIA -0.68 144   -1.49 -19.59 +5.41     -22.44 +2.73 -29.01 +7.24
217 Roman Miłkowski N: ANNEBERG -0.69 144 +9.30 -26.24 -10.72 +10.28         -21.45 +7.55
Robert Sikora N: ANNEBERG -0.69 144 +9.30 -26.24 -10.72 +10.28         -21.45 +7.55
219 Paweł Siwiński N: KŁODAWKA KART-EL -0.71 216 -14.94 +0.03 -5.01 -5.01 -12.45 +5.17 +13.58 -26.17    
220 Jan Grygier N: UKB KLEKS -0.72 60             -21.26      
221 Igor Ciborowski S: ABNEGAT -0.74 120 -25.59 -27.09   -12.10 -16.43          
222 Janusz Zwierzyński N: KŁODAWKA KART-EL -0.91 120                    
223 Grzegorz Rojewski N: STARKA PAB -0.92 96 -19.42 -23.19 +2.40 -18.60 -22.31 +9.30     -14.38 -2.01
224 Paweł Kowalczewski N: GOLDBECK COMFORT SA AZ -0.95 48                    
225 Tomasz Włodarczak N: UNIA WINKHAUS -0.99 72                    
Jerzy Sieracki N: UNIA WINKHAUS -0.99 72                    
227 Zbigniew Papierniak S: SILESIA -1.04 84                    
228 Andrzej Wielowieyski N: AD -1.06 96                    
229 Jarosław Hilbrecht N: DĄBROWKA NAUKABRYDZA.P -1.10 12                    
230 Paweł Gałązka S: ABNEGAT -1.53 48                    
Włodzimierz Karłowicz S: ABNEGAT -1.53 48                    
232 Maciej Dobrzyński S: ZIELONY -1.74 24                    
233 Piotr Klimacki N: AD -1.75 60                    
234 Marek Woźniak N: ERBUD AZS Wratislavia -2.08 12                    
235 Tomasz Kuś S: VĘGORIA -2.38 12                    

Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999
 Admin ©Jan Romański'2005, jfrteamy-ausbutler ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana 2021-09-04 o 15:24, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.