ROZDANIE#1

N
none

  A J 4
  Q 10 9 5
  A Q 10
  8 7 4
 
  Q 9 7 6 5
  6
  K J 8 4
  A K 2
  K 10 8
  A K J 7 2
  6 5 3 2
  9
    3 2
  8 4 3
  9 7
  Q J 10 6 5 3
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 4 3 4 4 7   E 8 9 8 9 6
S 4 3 3 4 7   W 9 10 9 9 6
Minimax: 4 W, -420
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4sWc7+1-450-7
 4sWdA=-420-6
  2  4sWc7-150+6
 4sWh3-150+6
średnia-180