Piątek, 20 maja

  1. MŁODZIEŻ Turniej par młodzieży szkolnej
  2. PARY I MTP* im. Leszka Chrzanowskiego (3×10 rozdań)
  3. PARY II MTP* im. Ryszarda Nowaka (3×10 rozdań)

Sobota, 21 maja

  1. GPPT MTT im. Tadeusza Hutyry o puchary - el. (8x4)
  2. AMATORZY Turniej Par dla Amatorów (słuchacze UTW, niezrzeszeni)
  3. GPPT MTT im. Tadeusza Hutyry o puchary - finał (6x5)
  4. PARY III MTP* im. Łukasza Wysłoucha (3×10 rozdań)

Niedziela, 22 maja

  1. GPPP IV MTP Andrzeja Górzyńskiego, Budimex GPPP (5×10 rozdań)
Wrocław