ROZDANIE#10

E
all

  Q J 10 7 3
  K J 10 6 3
  Q
  K Q
 
  A 8
  Q 9 2
  A K 10 8 5
  8 7 4
  2
  A 7 5
  J 9 7 6 4 3
  A 3 2
    K 9 6 5 4
  8 4
  2
  J 10 9 6 5
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 4 9 7 2 7   E 9 4 6 10 5
S 4 9 7 2 7   W 9 4 6 11 6
Minimax: 5x S, -500
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4sSdK-2-200+4
 5dWsQ-2200+11
  2  5dWsQ-2200+11
 5dWsQ-1100+10
  3  4sSdA-1-100+6
 5s×Nd6-3-800-10
  4  5dWsQ=-600-6
 5dWsQ=-600-6
  5  4s×SdA-1-200+4
 5dWsQ=-600-6
  6  5d×WsQ=-750-9
 5dWsQ=-600-6
  7  5s×SdK-2-500-4
 5dWsQ=-600-6
  8  5sNcA-2-200+4
 3dWsQ+1-130+6
  9  6d×EsK-2500+13
 5dWsQ=-600-6
 10  5s×SdA-2-500-4
 5s×SdA-2-500-4
 11  3sEh8-5500+13
 5dWsQ-2200+11
 12  5dWcK=-600-6
 5s×SdA-2-500-4
 13  5s×SdK-2-500-4
 5dWsQ=-600-6
 14  5s×SdK-3-800-10
 3nWsQ=-600-6
 15  4sSsA-1-100+6
 5dWsQ-1100+10
 16  5dWsQ-1100+10
 3sNd9=140+10
 17  5d×WsQ-1200+11
 3nEs5=-600-6
 18  4s×SdA-3-800-10
 4sNd6-2-200+4
 19  4sSdK-1-100+6
 5dWsQ-1100+10
 20  5d×WsQ=-750-9
 5d×WsQ=-750-9
 21  5d×WsQ-1200+11
 5s×SsA-2-500-4
 22  5s×SdA-3-800-10
 5dWsQ=-600-6
 23  5s×SdA-2-500-4
 5dWsQ-1100+10
 24  5dWsQ-2200+11
 3nWsQ=-600-6
 25  5dWsQ-1100+10
 5s×SdA-2-500-4
średnia-350