ROZDANIE#14

E
none

  J 5 4
  A 9 8 7 6 5
  Q 9
  K J
 
  A Q 9 7
  K Q J 4
  3
  9 6 5 2
  10
  10 3
  A K 10 8 4
  A Q 8 7 4
    K 8 6 3 2
  2
  J 7 6 5 2
  10 3
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 1 4 4 3 1   E 12 9 9 10 11
S 1 4 3 3 1   W 12 9 9 10 11
Minimax: 6 W, -990
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  3nWh7+3-490-1
 3nWh7+2-4600
  2  5cEh2=-400+2
 3nWh7+3-490-1
  3  3nWh6+2-4600
 3nWh7+3-490-1
  4  3nWs5+2-4600
 3nWs5+3-490-1
  5  3nWs5+2-4600
 3nWh6+2-4600
  6  3nWs5+3-490-1
 3nWh6+2-4600
  7  3nEs3+3-490-1
 3nWh7+1-430+1
  8  5cEh2=-400+2
 3nWs5+3-490-1
  9  3nWs5+2-4600
 3nEd2+3-490-1
 10  3nWs5+2-4600
 3nWh9+3-490-1
 11  3nWh3=-400+2
 6c×Eh2-1100+11
 12  3nWs6+3-490-1
 3nEd5+3-490-1
 13  3nWh6+3-490-1
 5cEh2=-400+2
 14  3nWs4+2-4600
 3nWh9+2-4600
 15  3nEs4+2-4600
 3nWh7+3-490-1
 16  3nWs5+3-490-1
 3nEhA+2-4600
 17  3nEh6+2-4600
 3nWs6+3-490-1
 18  5cEh2=-400+2
 3nEs3=-400+2
 19  3nWs6+3-490-1
 3nWs5+3-490-1
 20  5cEc2=-400+2
 3nWh6+1-430+1
 21  3nWh6+2-4600
 3nWh7+2-4600
 22  3nWh6+2-4600
 3h×NdA-5-1100-12
 23  3nWs4+3-490-1
 5cEh2=-400+2
 24  3nEh2+3-490-1
 3nEh6+3-490-1
średnia-470