ROZDANIE#26

E
all

  K 10 7 4
  K 8 4
  K J 7 6 3
  J
 
  9 8 3
  A J 7 6 3 2
  5
  Q 10 2
  A J 5
  Q 9 5
  A Q 10 2
  A K 7
    Q 6 2
  10
  9 8 4
  9 8 6 5 4 3
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 2 4 2 6 4   E 11 8 11 7 9
S 2 4 2 6 4   W 11 9 11 7 9
Minimax: 3 W, -660
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4hEd8+1-6500
 6hEc4-1100+12
  2  4hWc7+1-6500
 4hEd8+1-6500
  3  4hEc8+1-6500
 4hEh8+1-6500
  4  5hWd6=-6500
 4hEd8+2-680-1
  5  5hWcJ=-6500
 4hEcJ+1-6500
  6  4hEd2+1-6500
 4hEcJ=-620+1
  7  4hEs6+1-6500
 4hWcJ=-620+1
  8  4hWcJ+1-6500
 6hWsK-1100+12
  9  4hWcJ+1-6500
 4hEc2+1-6500
 10  4hEd5+1-6500
 4hEc8=-620+1
 11  4hWcJ=-620+1
 4hWcJ=-620+1
 12  4hEsK=-620+1
 6nEc8-1100+12
 13  5hWcJ-1100+12
 4hEd8+1-6500
 14  3nEs2+3-690-2
 5hEc5=-6500
 15  3nEc5+2-660-1
 4hWcJ+1-6500
 16  5hWcJ=-6500
 4hEd2+1-6500
 17  4hEd8+1-6500
 5hEc9=-6500
 18  6hWcJ-1100+12
 4hWcJ+1-6500
 19  4hWcJ=-620+1
 4hEc9=-620+1
 20  4hWcJ=-620+1
 4hWcJ+1-6500
 21  6hWcJ-1100+12
 5hWcJ=-6500
 22  4hWd2+1-6500
 4hWcJ+1-6500
 23  4hEd5+1-6500
 4hEd4+1-6500
 24  6hEd6-1100+12
 3nEd9+2-660-1
średnia-640