ROZDANIE#11

S
none

  Q 4
  Q 8
  J 9 8 6 5
  A 9 4 3
 
  A K 6 3
  J 3
  A Q 10
  Q 8 6 5
  J 7
  K 10 9 7 6 2
  7 3
  K 10 7
    10 9 8 5 2
  A 5 4
  K 4 2
  J 2
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 2 5 2 6 3   E 8 7 10 7 9
S 2 5 2 6 3   W 8 8 10 7 9
Minimax: 4 E, -420
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4hEc2+1-450-5
 3nWd6-150+7
  2  3hWd9+1-170+3
 3nWd6+1-430-5
  3  4hWd9=-420-4
 4hEd9+1-450-5
  4  2hWd7+2-170+3
 4hWd6+1-450-5
  5  5hWd9=-450-5
 3hEs4+2-200+2
  6  3nEd6-150+7
 3nWd6+2-460-5
  7  4hWs5+1-450-5
 3nWd9-150+7
  8  4hWd9=-420-4
 2hWd6+2-170+3
  9  3hWsQ+2-200+2
 4hWsQ+1-450-5
 10  4hWd9=-420-4
 4hWd9+1-450-5
 11  2hWsQ+3-200+2
 4hWd5=-420-4
 12  2hWsQ+3-200+2
 4hEcJ=-420-4
 13  4hWd6+1-450-5
 3hEd9+2-200+2
 14  2hWsQ+3-200+2
 2hWsQ+3-200+2
 15  4hWs4+1-450-5
 3nWd4-150+7
 16  3hWd9+1-170+3
 2hWd9+2-170+3
 17  3hWd9+1-170+3
 3nWd6-2100+8
 18  2hWd6+3-200+2
 2cWd9=-90+5
 19  2hWc2+3-200+2
 2hWd2+2-170+3
 20  2hWd9+2-170+3
 2hWd9+2-170+3
 21  4hWd9=-420-4
 2hWd6+3-200+2
 22  2hEc8+2-170+3
 4hWd5=-420-4
 23  3nWd6-150+7
 4hWd6=-420-4
 24  2hWd2+3-200+2
 4hWd6+1-450-5
średnia-260