ROZDANIE#1

N
none

  Q 9 8 7
  10 9 7 6 4
  7
  8 6 4
 
  J 6
  J
  A Q J 10 8 6 5 3
  J 3
  A K 5 3
  A K Q 8 5 2
  2
  K 2
    10 4 2
  3
  K 9 4
  A Q 10 9 7 5
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 2 4 4 1 7   E 9 8 9 11 5
S 2 5 4 1 7   W 7 8 9 10 4
Minimax: 3 E, -400
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  6nEc6-1500
 4hEd9-1500
  2  5dWs9+1-420-10
 4hEd4-1500
  3  4hEcA=-420-10
 6nEcA-3150+3
  4  5dWc6-1500
 4hEcA=-420-10
  5  6hEcA-2100+1
 4hEs2-1500
  6  6dWc5-2100+1
 3nEc10=-400-10
  7  4hEs5-1500
 4hEcA-1500
  8  6nEc2-1500
 4hEs4-1500
  9  5hEs4-1500
 6hEh3-3150+3
 10  6hEcA-3150+3
 6nEcA-2100+1
 11  4hEd9-1500
 6nEs4-1500
 12  4hEs5-1500
 4hEs10-1500
 13  6hEcA-2100+1
 5hEs4-2100+1
 14  4hEs4-1500
 4hEs4=-420-10
 15  5d×Ws5=-550-12
 5hEcA-2100+1
 16  6nEs4-2100+1
 6h××EcA-31000+14
 17  6hEd4-3150+3
 6hEcA-2100+1
 18  6nEs4-3150+3
 4hEs5-1500
 19  3nEc10=-400-10
 4hEd3-1500
 20  5hEcA-1500
 6nEs4-3150+3
 21  7dWc6-3150+3
 6nEcA-3150+3
 22  6dWh3-2100+1
 6d×Wc6-2300+6
 23  6dWc6-2100+1
 3nEs2+2-460-11
 24  6dWc6-2100+1
 5dWs7=-400-10
średnia+60