ROZDANIE#24

W
none

  A 7 6 2
  10 8 6 3
  A Q 7 3
  7
 
  8
  A K Q 9
  K 4
  A K J 9 8 4
  J 10 5 4
  7 5
  J 9 2
  Q 5 3 2
    K Q 9 3
  J 4 2
  10 8 6 5
  10 6
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 4 8 4 8 3   E 7 5 7 5 10
S 4 8 4 8 3   W 7 5 7 5 10
Minimax: 4 W, -130
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  4cEc3=-130-2
 1cEc2+3-130-2
  2  3nEsK-150+4
 2cEh6+2-130-2
  3  1cWh8+3-130-2
 3nEsK-150+4
  4  3nEsK-150+4
 5cWsA-150+4
  5  3nWh3=-400-8
 5cEh8-150+4
  6  5cWsQ-150+4
 3nEs2-2100+5
  7  5cWc7-150+4
 5cEsA-150+4
  8  5c×WsA-1100+5
 3nWd3+2-460-9
  9  5cEsA-150+4
 3cWsA+1-130-2
 10  4cWh8=-130-2
 2cWh8+2-130-2
 11  4s×ShK-2-300-6
 5cWcJ=-400-8
 12  5cEsA-150+4
 5cWc5-150+4
 13  5cWs2-150+4
 3n×EhJ=-550-10
 14  3nWs2-2100+5
 1cWc7+4-150-2
 15  5cWc7-150+4
 5cEsA-150+4
 16  1cWs2+4-150-2
 2cWh8+2-130-2
 17  3cWh8+1-130-2
 1nEh5+4-210-4
 18  2cWh8+2-130-2
 5cWh8-150+4
 19  2cWh8+2-130-2
 5cWc7-150+4
 20  2nWh2+2-180-3
 5cEc5-150+4
 21  5cWc4-150+4
 3nEh2=-400-8
 22  5cEh6-150+4
 3nEsK-150+4
 23  3cWs2+2-150-2
 3nWd3+2-460-9
 24  3cWh8+1-130-2
 6cEd5-2100+5
 25  5cWc7-150+4
 5cWs2-150+4
 26  4cWsA+1-150-2
 3nWd7+2-460-9
 27  3cWc7+1-130-2
 5cEc2-150+4
 28  6cWsA-150+4
 5cWsA-150+4
 29  3cEh6+1-130-2
 4cWh10=-130-2
średnia-80