Program
52. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego SOPOT 2012


KLASYFIKACJA KONGRESOWA

KLASYFIKACJA 4 OSTATNICH TURNIEJÓW

KLASYFIKACJA POPULARNA

KLASYFIKACJA MŁODZIEŻOWA

 

Czwartek, 26.07.2012
    12:00   KONGRES MŁODZIEŻY - Turniej Par na IMPy
    12:00   Mistrzostwa Polski Par Seniorów (I, II sesja)
    12:00   I Otwarty Turniej Par
    17:00   KONGRES MŁODZIEŻY - Turniej Teamów
    17:00   Mistrzostwa Polski Par Seniorów (III, IV sesja)
    17:00   II Otwarty Turniej Par
 
Pi±tek, 27.07.2012
    10:00   KONGRES MŁODZIEŻY - Turniej Indywidualny
    10:00   Mistrzostwa Polski Par Seniorów (V, VI, VII sesja)
    10:00   III Otwarty Turniej Par
    17:00   KONGRES MŁODZIEŻY - Turniej Par na maksy
    17:00   Mistrzostwa Polski Par Seniorów (VIII, IX sesja)
    17:00   IV Otwarty Turniej Par
 
Sobota, 28.07.2012
    10:00   I Kongresowy Turniej Par (3x10)
    17:00   II Kongresowy Turniej Par (3x10)
 
Niedziela, 29.07.2012
    11:00   III KTP - GRAND PRIX POLSKI PAR 2012 (5x10)
 
Poniedziałek, 30.07.2012
    10:00   Kongresowy Turniej Teamów (7x4)
    17:00   Kongresowy Turniej Par Mikstowych
    17:00   V Otwarty Turniej Par
 
Wtorek, 31.07.2012
    10:00   VI Otwarty Turniej Par
    17:00   IV Kongresowy Turniej Par (3x10)
 
¦roda, 01.08.2012
    10:00   VII Otwarty Turniej Par - Cavendish
    17:00   V Kongresowy Turniej Par (3x10)
 
Czwartek, 02.08.2012
    10:00   Kongresowy Turniej Indywidualny
    17:00   VI Kongresowy Turniej Par na zapis ¶redni (3x10)
 
Pi±tek, 03.08.2012
    10:00   VIII Otwarty Turniej Par
    17:00   VII Kongresowy Turniej Par (3x10)
 
Sobota, 04.08.2012
    10:00   VIII Kongresowy Turniej Par (3x10)
    17:00   IX Kongresowy Turniej Par (3x10)
 
Niedziela, 05.08.2012
    10:00   X Kongresowy Turniej Par (3x10)
    15:00   Zakończenie Kongresu, wręczenie pucharów i nagród