53. Lubuski Kongres Bryd�owy - S�AWA 2010

WYNIKI

Punktacja Kongresowa      Punktacja Regionalna

2 lipca (pi�tek)
1500 - turniej dodatkowy   
2000 - turniej dodatkowy EX - 1   
3 lipca (sobota)
1000 - turniej kongresowy K - 1   
1530 - turniej regionalny R - 1   
2030 - turniej dodatkowy EX - 2   
4 lipca (niedziela)
1000 - turniej kongresowy K - 2   
1530 - turniej regionalny R - 2   
2030 - turniej dodatkowy EX - 3   
5 lipca (poniedzia�ek)
1000 - turniej regionalny R - 3   
1500 - turniej kongresowy K - 3 miksty   
1500 - turniej kongresowy K - 3 r�wnoleg�y   
2030 - turniej dodatkowy EX - 4   
6 lipca (wtorek)
1000 - turniej regionalny R - 4   
1500 - turniej kongresowy K - 4   
2030 - turniej dodatkowy EX - 5   
7 lipca (�roda)
1000 - turniej regionalny R - 5   
1500 - turniej kongresowy K - 5   
2030 - turniej dodatkowy EX - 6   
8 lipca (czwartek)
1000 - turniej regionalny R - 6   
1500 - turniej kongresowy K - 6 impy   
2030 - turniej dodatkowy EX - 7   
9 lipca (pi�tek)
1000 - turniej regionalny R - 7   
1500 - turniej kongresowy K - 7 TEAMY   
2030 - turniej kongresowy K - 7 TEAMY-FINA�Y   
2030 - turniej dodatkowy EX - 8   
10 lipca (sobota)
1000 - turniej kongresowy K - 8
GRAND PRIX POLSKI PAR
   
11 lipca (niedziela)
1000 - turniej regionalny
Grand Prix Lubuskiego ZBS